Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. COM(2013)449 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice - Luminița Ghiorghiu examinare fond 30.09.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
2. COM(2013)493 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfă?oară activități de cercetare - Florentina Rădoi examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 02.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Economiei
3. COM(2013)497 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanță pentru SEE) - Florentina Rădoi examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 02.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Economiei
4. COM(2013)498 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminița Ghiorghiu examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 02.10.2013 INVITATI: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei Nationale
5. COM(2013)500 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre - Vali Popa examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 27.09.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru I.M.M.- uri
6. COM(2013)521 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - Vali Popa
examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 20.09.2013 INVITATI:Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
7. COM(2013)525 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) - Ioana Popescu examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 04.10.2013

INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 august 2019, 17:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro