Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 38/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Ioana Popescu
Cameră decizională 23.09.2013 Raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare 25.09.2013
2. PLx 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale
- Vali Popa
Cameră decizională 9.11.2010 Raport comun cu Comisia pentru Administratie si Comisia Juridica 22.11.2010 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 315/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 13.11.2013 30.09.2013 Raport 8.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 320/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au ob?inut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 30.09.2013 Raport comun cu Comisia pentru Învățământ 8.10.2013 INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale, Ministrul delegat pentru Invatamant Superior, Cercetare Stiintifica ?i Dezvoltare Tehnologică, Ministerul Finanțelor Publice
5. PLx 336/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a institu?iilor de credit, a societă?ilor de asigurare ?i/sau de reasigurare, a societă?ilor de servicii de investi?ii financiare și a societă?ilor de administrare a investi?iilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind institu?iile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Banca Nationala a Romaniei
6. PLx 260/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, Legea Educa?iei Na?ionale
- Florentina Radoi
Prima Cameră TAC: 16.10.2013 17.09.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 24.09.2013 INITIATORI:16 deputati senatori,
deputati - PSD: Tîlvăr Angel
deputati - Mino.: Amet Varol, Firczak Gheorghe, Ganț Ovidiu Victor, Ghera Giureci-Slobodan, Grosaru Mircea, Gvozdenovici Slavomir, Ibram Iusein, Longher Ghervazen, Manolescu Oana, Marocico Ion, Merka Adrian-Miroslav, Mircovici Niculae, Stancu Ionel, Vainer Aurel, Zisopol Dragoș Gabriel INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale
7. PLx 308/2013 Propunere legislativă privind înfiin?area "Fondului Român de Investi?ii Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 23.09.2013 Aviz pentru Com. Industrii 4.10.2013 INITIATORI:3 deputați,
- PSD: Chiriță Dumitru, Marin Gheorghe, Tătaru Florin-Cristian INVITATI: Ministerul Economiei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
8. PLx 312/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de În?elegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfă?urarea procedurii de achizi?ie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit"Conductă de interconectare a Sistemului Na?ional de Transport Gaze din România cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direc?ia Ia?i(România)-Ungheni(Republica Moldova) ", semnat la Chi?inău, la 11 iunie 2013
- Ioana Popescu
Prima Cameră TAC: 26.10.2013 30.09.2013 Aviz pentru Com. Industrii 4.10.2013 INVITATI: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Secretariatul General al Guvernului
9. PLx 319/2013 Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolven?ii de înva?ământ superior
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.10.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
10. PLx 326/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare na?ională, ordine publică și siguran?ă na?ională
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Apărare 11.10.2013 INITIATORI: 7 deputati senatori,
senatori - PNL: Nasta Nicolae, Nicoară Marius Petre, Popa Ion, Popa Mihaela, Roșca-Stănescu Sorin Ștefan, Tomoiagă Ștefan-Liviu, Zisu Ionuț-Elie INVITATI:Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
11. PLx 327/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind repara?iile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
- Ioana Popescu
Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Apărare 22.10.2013 INITIATORI:5 deputati senatori,
deputati - PSD: Benga Ioan, Mocioalcă Ion, Weber Mihai
deputati - PNL: Scutaru Adrian George
deputati - Mino.: Mircovici Niculae INVITATI: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Afacerilor Interne
12. PLx 329/2013 Propunere legislativă privind constituirea și func?ionarea infrastructurilor de afaceri
- Vali Popa
Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 11.10.2013 INITIATORI: 1 senator
- PDL: Tișe Alin Păunel
INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 331/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
- Flori Radoi
Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 11.10.2013 INITIATORI:42 deputati senatori,
deputati - PSD: Cernea Remus-Florinel, Emacu Gheorghe, Enache Marian, Iane Ovidiu-Cristian
deputati - PDL: Anastase Roberta Alma, Ardeleanu Sanda-Maria, Gheorghe Florin, Gheorghe Tinel, Movilă Petru, Paleologu Theodor, Popescu Florin Aurelian, Tomac Eugen, Vreme Valerian
deputati - PP-DD: Mihai Aurelian
senatori - PSD: Croitoru Cătălin
senatori - PNL: Păran Dorin, Popa Mihaela, Secășan Iosif
senatori - PDL: Badea Viorel Riceard, Cadăr Leonard, Florian Daniel Cristian, Igaș Traian Constantin, Isăilă Marius Ovidiu, Pașcan Emil Marius, Pereș Alexandru, Popa Nicolae-Vlad, Rădulescu Cristian, Todirașcu Valeriu, Ungureanu Mihai Răzvan
senatori - PP-DD: Agrigoroaiei Ionel, Bujor Dumitru Marcel, Butnaru Florinel, Coste Marius, Ioniță Dan Aurel, Iovescu Ioan, Marin Nicolae, Miron Vasilica Steliana, Purec Ion Simeon, Vasiliev Marian, Vochițoiu Haralambie
senatori - PC: Banias Mircea Marius, Niță Mihai INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
14. COM(2013)520 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului - Daniel Maracineanu examinare fond si subsidiaritate  30.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finanțelor Publice,
15. COM(2013)522 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene - Luminita Ghiorghiu examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 11.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne
16. COM(2013)542 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient - Daniel Maracineanu examinare fond 24.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, , Ministerul Economiei
17. COM(2013)560 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce prive?te alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre - Ioana Popescu examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 11.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
18. COM(2013)580 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului - Ioana Popescu examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 11.10.2013 INVITATI:Ministerul Afacerilor Externe

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 20:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro