Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Reexaminare la cererea Presedintelui Romaniei 9.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 333/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea și reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Afacerilor Interne
3. PLx 337/2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sanc?ionarea spălării banilor , precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finan?ării actelor de terorism
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport comun cu Comisia Juridica 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei
4. PLx 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Raport comun cu Comisia pentru Administratie 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
5. PLx 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata cren?elor fiscale accesorii
- Ioana Popescu
Cameră decizională 2.09.2013 Raport 17.09.2013 INITIATORI:12 deputati senatori,
deputati - PSD: Nosa Iuliu, Petric Octavian, Ștefan Viorel
deputati - PC: Negruț Cornelia
senatori - PSD: Anghel Adrian, Arcaș Viorel, Belacurencu Trifon, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Federovici Doina Elena, Nicula Vasile Cosmin, Pop Gheorghe, Silistru Doina INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 349/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
7. PLx 354/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
8. PLx 322/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii unei contribu?ii financiare la organisme interna?ionale
- Florentina Radoi
Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Culturii
9. PLx 324/2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat de?inut de România la Banca Interna?ională pentru Reconstruc?ie și Dezvoltare, în conformitate cu Rezolu?ia nr.612/2011 privind" Majorarea selective a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării ?ărilor aflate în tranzi?ie și a celor în curs de dezvoltare" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezolu?ia nr.613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010 " adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
- Vali Popa
Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
10. PLx 351/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2013 privind plata obliga?iilor financiare ale Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activită?ilor Nucleare la organismele și organiza?iile interna?ionale
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
11. PLx 353/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită?ile administrative-teritoriale sunt ac?ionari unici sau majoritari sau care de?in direct sau indirect o participa?ie majoritară
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
12. PLx 323/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corec?iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legisla?ia din domeniul achizi?iilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013
- Ioana Popescu
Cameră decizională 30.09.2013 Raport comun cu Comisia Juridica 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 325/2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului de?inut de România la Corpora?ia Financiară Interna?ională, în conformitate cu Rezolu?ia nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și cre?terea selective a capitalului Corpora?iei Financiare Interna?ionale
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
14. PLx 328/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 30.09.2013 Raport comun cu Comisia pentru Industrii 22.10.2013 INITIATORI:9 deputati senatori,
deputati - PDL: Bogdănici Camelia-Margareta, Geantă Florian Daniel, Lubanovici Mircea, Movilă Petru, Vizitiu Sergiu-Constantin
deputati - PP-DD: Blăjuț Viorel-Ionel
senatori - PDL: Oprea Dumitru, Pașcan Emil Marius, Pereș Alexandru INVITATI: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
15. PLx 345/2013 Proiect de Lege privind trecerea Centrului Na?ional de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agen?iei Na?ionale pentru Romi
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Cultură 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului
16. PLx 355/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii na?ionale pentru informa?ii spa?iale în România
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Tehnologia informației 14.10.2013 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului
17. PLx 341/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protec?ie socială în perioada sezonului rece
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Muncă 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
18. PLx 319/2013 Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolven?ii de înva?ământ superior
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.10.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
19. PLx 347/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Muncă 18.10.2013 INITIATORI:1 senator
- PNL: Popa Mihaela
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
20. PLx 334/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
21. PLx 362/2013 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și func?ionarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu ?i?e?ti " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 18.10.2013 INITIATORI: 5 deputati senatori,
deputati - PSD: Pană Adriana-Doina, Suciu Vasile-Daniel
deputati - PNL: Dolha Nechita-Stelian
senatori - PNL: Deneș Ioan, Dobra Dorin-Mircea
INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
22. PLx 356/2013 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de interven?ie comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Muncă 18.10.2013 INITIATORI:2 deputati senatori,
deputati - PC: Rotaru Răzvan
senatori - PC: Barbu Tudor
INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
23. PLx 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
24. PLx 340/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 18.10.2013 INITIATORI: 12 deputati senatori, din care:deputati - PSD: Dumitrache Ileana Cristina,deputati - PNL: Buican Cristian, Enea Constantin-Cosmin, Motreanu Dan-Ștefan, Niculae Aurel, Nistor Gheorghe-Vlad, Pocora Cristina-Ancuța, Surdu Raluca, Teju Sorin, Thuma Hubert Petru Ștefan, Tocuț Dan-Laurențiu,senatori - PNL: Ardelean Ben-Oni INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
25. PLx 352/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
26. PLx 348/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Cultură 18.10.2013 INITIATORI: 4 deputati senatori,
deputati - PNL: Băișanu Ștefan-Alexandru
senatori - PNL: Boboc Cătălin, Chiuariu Tudor-Alexandru, Ichim Paul
INVITATI: Ministerul Culturii
27. PLx 359/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolven?ei cu modificările și completările ulterioare
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 18.10.2013 INITIATORI:3 deputați,
- PDL: Gheorghe Florin, Gurzău Adrian, Ionescu George
INVITATI: Ministerul Justiției
28. PLx 360/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comer? din România nr.335/2007
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 18.10.2013 INITIATORI:3 deputați,
- PSD: Petrea Dorin Silviu
- PNL: Nicoară Romeo Florin
- Mino.: Vainer Aurel INVITATI: Camera de Comert si Industrii
29. COM(2013)520 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului - Daniel Maracineanu examinare fond  30.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finanțelor Publice,
30. COM(2013)615 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind fondurile de piață monetară (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminita Ghiorghiu examinarea respectarii principiului subsidiaritatii 18.10.2013 INVITATI: Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Ministerul Finanțelor Publice
31. DIVERSE

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 9 decembrie 2019, 1:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro