Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Raport inlocuitor asupra cererii de reexaminare a Presedintelui Romaniei 9.10.2013
2. PLx 333/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea și reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Afacerilor Interne
3. PLx 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata cren?elor fiscale accesorii
- Ioana Popescu
Cameră decizională 2.09.2013 Raport 17.09.2013 INITIATORI:12 deputati senatori,
deputati - PSD: Nosa Iuliu, Petric Octavian, Ștefan Viorel
deputati - PC: Negruț Cornelia
senatori - PSD: Anghel Adrian, Arcaș Viorel, Belacurencu Trifon, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Federovici Doina Elena, Nicula Vasile Cosmin, Pop Gheorghe, Silistru Doina INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 349/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
5. PLx 354/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
6. PLx 322/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii unei contribu?ii financiare la organisme interna?ionale
- Florentina Radoi
Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Culturii
7. PLx 339/2013 Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 29.10.2013 INITIATORI:7 deputati senatori,
deputati - PSD: Melinte Ion, Nețoiu Gheorghe
deputati - PDL: Iliuță Vasile, Teodorescu Cătălin-Florin
deputati - PP-DD: Adam Luminița-Pachel, Dragomir Maria, Niculescu Dumitru
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
8. PLx 325/2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului de?inut de România la Corpora?ia Financiară Interna?ională, în conformitate cu Rezolu?ia nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și cre?terea selective a capitalului Corpora?iei Financiare Interna?ionale
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 344/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finan?are nerambursabilă din Programul Na?ional de Dezvoltare Rurală
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Raport comun cu Comisia de agricultura 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene
10. PLx 355/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii na?ionale pentru informa?ii spa?iale în România
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Tehnologia informației 14.10.2013 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului
11. PLx 347/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Muncă 18.10.2013 INITIATORI:1 senator
- PNL: Popa Mihaela
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
12. PLx 334/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
13. PLx 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
14. PLx 338/2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în ?coli
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 18.10.2013 INITIATORI:13 deputati senatori,
deputati - PSD: Arsene Ionel, Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Stanciu Zisu, Stan Ioan, Steriu Valeriu-Andrei
deputati - PNL: Anton Marin, Săpunaru Nini, Șoptică Costel, Teju Sorin
deputati - PP-DD: Adam Luminița-Pachel
senatori - PSD: Bumbu Octavian-Liviu INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Finanțelor Publice
15. PLx 352/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
16. PLx 373/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor institu?ii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 14.10.2013 Aviz pentru Com. Cultură 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor Publice
17. PLx 360/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comer? din România nr.335/2007
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 18.10.2013 INITIATORI:3 deputați,
- PSD: Petrea Dorin Silviu
- PNL: Nicoară Romeo Florin
- Mino.: Vainer Aurel INVITATI: Camera de Comert si Industrii
18. COM(2013)520 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului - Daniel Maracineanu Examinare fond  30.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finanțelor Publice,

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 8 decembrie 2019, 23:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro