Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 91/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietă?ii și justi?iei, precum și unele măsuri adiacente
- Vali Popa
Cameră decizională 18.03.2013 Raport comun cu Comisia Juridică 4.04.2013 INVITATI: Ministerul Transporturilor,Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului
2. PLx 352/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
3. PLx 355/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii na?ionale pentru informa?ii spa?iale în România
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Tehnologia informației 14.10.2013 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului
4. PLx 376/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personală
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 14.10.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 25.10.2013 INITIATOR : 1 deputat
- PNL: Dobre Victor Paul
INVITATI: Ministerul Dezvoltariii Regionale si Administratiei Publice
5. COM(2013)547 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminta Ghiorghiu Examinare fond si subsidiaritate 11.11.2013 INVITATI: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
6. COM(2013)550 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminita Ghiorghiu Examinare fond si subsidiaritate 11.11.2013 INVITATI: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
7. COM(2013)680 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfă?urarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce prive?te data de transpunere și data de aplicare, precum și data de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminita Ghiorghiu Examinare fond si subsidiaritate 12.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
8. COM(2013)615 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind fondurile de piață monetară (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminita Ghiorghiu Examinare fond 18.10.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
9. COM(2013)614 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ?I PARLAMENTUL EUROPEAN Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse de risc din sectorul financiar - Luminita Ghiorghiu Examinare fond si subsidiaritate 12.11.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
10. COM(2013)641 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE) - Luminita Ghiorghiu Examinare fond si subsidiaritate 15.11.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
11. COM(2013)690 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU CONSOLIDAREA DIMENSIUNII SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ?I MONETARE - Luminita Ghiorghiu Examinare fond 28.11.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
12. COM(2013)711 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR O viziune pe termen lung în ceea ce prive?te infrastructura din Europa și dincolo de granițele ei - Luminita Ghiorghiu Examinare fond 21.11.2013 INVITATI: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 20:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro