Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 333/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea și reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 10.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 389/2013 Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Interna?ional, convenit prin Scrisoarea de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Interna?ional din 27 septembrie 2013
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 5.12.2013 22.10.2013 Raport 29.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 349/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 354/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
5. PLx 375/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 14.10.2013 Raport 4.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
6. PLx 381/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă
- Vali Popa
Cameră decizională 21.10.2013 Raport 4.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice,Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
7. PLx 382/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă
- Vali Popa
Cameră decizională 21.10.2013 Raport 4.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice,Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
8. PLx 325/2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului de?inut de România la Corpora?ia Financiară Interna?ională, în conformitate cu Rezolu?ia nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și cre?terea selective a capitalului Corpora?iei Financiare Interna?ionale
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 403/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corec?iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legisla?ia din domeniul achizi?iilor publice
- Ioana Popescu
Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013 INVITATI: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
10. PLx 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 22.10.2013 Raport comun cu Comisia pentru administratie Retrimitere Plen 5.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
11. PLx 393/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- Florentina Radoi
Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerul Transporturilor
12. PLx 396/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultant pentru privatizarea Societă?ii Comerciale "Romtelecom " -S.A.
- Vali Popa
Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013 INVITATI: Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 337/2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sanc?ionarea spălării banilor , precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finan?ării actelor de terorism
- Ioana Popescu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport comun cu Comisia Juridica 14.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
14. PLx 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata cren?elor fiscale accesorii
- Ioana Popescu
Cameră decizională 2.09.2013 Raport 17.09.2013 INITIATORI:12 deputati senatori,
deputati - PSD: Nosa Iuliu, Petric Octavian, Ștefan Viorel
deputati - PC: Negruț Cornelia
senatori - PSD: Anghel Adrian, Arcaș Viorel, Belacurencu Trifon, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Federovici Doina Elena, Nicula Vasile Cosmin, Pop Gheorghe, Silistru Doina INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
15. PLx 339/2013 Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport 29.10.2013 INITIATORI:7 deputati senatori,
deputati - PSD: Melinte Ion, Nețoiu Gheorghe
deputati - PDL: Iliuță Vasile, Teodorescu Cătălin-Florin
deputati - PP-DD: Adam Luminița-Pachel, Dragomir Maria, Niculescu Dumitru
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
16. PLx 89/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătă?ii
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 7.10.2013 Raport comun cu Comisia pentru Sanatate Retrimitere Plen 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice
17. PLx 372/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societă?ile na?ionale, companiile na?ionale și societă?ile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
- Florentina Radoi
Cameră decizională 14.10.2013 Raport 28.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 1:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro