Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 226/2011 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
- Vali Popa
Cameră decizională 19.06.2012 Raport Retrimis de la Plen 26.06.2012 INITIATORI: 10 deputați,
- PD-L: Bot Octavian, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Movilă Petru, Rogin Marius, Seremi Ștefan, Tabără Valeriu
- Mino.: Amet Aledin, Grosaru Mircea
- Independenti: Ciuhodaru Tudor INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 444/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Conven?iei privind asisten?a administrativă reciprocă în domeniul fiscal și a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 25.12.2013 11.11.2013 Raport 21.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 426/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 4.11.2013 Raport 12.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 427/2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare ?i/sau garantare de finan?ări rambursabile de către municipiul Bucure?ti
- Florentina Radoi
Cameră decizională 4.11.2013 Raport 8.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
5. PLx 375/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 14.10.2013 Raport 4.11.2013 INVITATI: Ministerul Apararii Nationale, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educatiei Nationale
6. PLx 403/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corec?iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legisla?ia din domeniul achizi?iilor publice
- Ioana Popescu
Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene
7. PLx 503/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a crean?elor bugetare administrate de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Re?i?a
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 18.11.2013 Raport preliminar pentru Comisia Economica 28.11.2013 INVITATI: Ministerul Economiei, Ministrul Delegat pentru Energie, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
8. PLx 424/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor crean?e reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de ac?iuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
- Vali Popa
Cameră decizională 4.11.2013 Raport 12.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
9. PLx 468/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgen?ă a Guvernului nr.125/2011 privind Codul Fiscal
- Vali Popa
Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013 INITIATORI: 6 deputati senatori,
deputati - PC: Dumitru Georgică
senatori - PC: Banias Mircea Marius, Durbacă Eugen, Mihai Neagu, Nistor Vasile, Niță Mihai
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
10. PLx 479/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013 INITIATORI: 1 deputat
- PP-DD: Ciuhodaru Tudor
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
11. PLx 434/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- Florentina Radoi
Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013 INITIATORI: 15 deputați,
- UDMR: Antal István, Bónis István, Borbély László, Cseke Attila-Zoltán, Erdei Dolóczki István, Kelemen Hunor, Kerekes Károly, Kereskényi Gábor, Korodi Attila, Markó Attila-Gabor, Máté András-Levente, Moldovan Iosif, Molnar Zsolt, Seres Dénes, Szabó Ödön INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
12. PLx 470/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
- Florentina Radoi
Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013 INITIATORI: 3 deputați,
- PDL: Gheorghe Florin, Gurzău Adrian, Ionescu George
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 439/2013 Propunere legislativă pentru sus?inerea cre?terii natalită?ii
- Florentina Radoi
Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013 INITIATORI: 14 deputati senatori,
deputati - PC: Avram Constantin, Ciucă Liviu-Bogdan, Coman Gheorghe, Diniță Ion, Drăgușanu Vasile-Cătălin, Dumitru Georgică, Florea Damian, Giurescu Dinu, Ionescu Aurelian, Irimie Vicențiu-Mircea, Moldovan Ioan, Negruț Cornelia, Raețchi Ovidiu Alexandru, Tănăsescu Claudiu-Andrei INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
14. PLx 510/2013 Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgen?ă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Iona Popescu
Cameră decizională 18.11.2013 Raport 10.12.2013 INITIATORI: 15 deputati senatori,
senatori - PSD: Belacurencu Trifon, Nicula Vasile Cosmin, Severin Georgică
senatori - PNL: Dobra Dorin-Mircea, Grigoraș Viorel, Ilieșiu Sorin, Motoc Octavian, Neculoiu Marius, Păran Dorin, Popa Ion, Popa Mihaela, Popescu Dumitru-Dian, Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, Roșca-Stănescu Sorin Ștefan, Tomoiagă Ștefan-Liviu
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
15. PLx 481/2013 Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribu?iilor sociale obligatorii
- Ioana Popescu
Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013 INITIATORI: 1 deputat
- PSD: Enache Marian
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
16. PLx 505/2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finan?ele publice locale
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 18.11.2013 Raport 10.12.2013 INITIATORI: 14 deputati senatori,
deputati - PDL: Bode Lucian Nicolae, Culețu Dănuț, Geantă Florian Daniel, Gheorghe Tinel, Gudu Vasile, Ionescu George, Movilă Petru, Muntean Mircia, Negruț Clement, Roman Cristian-Constantin, Secară Florin Mihail, Toader Mircea-Nicu, Udriște Gheorghe, Vladu Iulian INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
17. PLx 401/2013 Propunere legislativă pentru aprobarea activită?ilor pentru care se acordă sprijin financiar federa?iilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activită?i
- Vali Popa
Cameră decizională 28.10.2013 Raport preliminar pentru Comisia pentru Agricultura 19.11.2013 INITIATORI: 19 deputati senatori,
deputati - PSD: Arsene Ionel, Ciocan Dan, Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Stanciu Zisu, Stan Ioan, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei
deputati - PNL: Anton Marin, Teju Sorin
deputati - PDL: Iliuță Vasile
deputati - PP-DD: Dragomir Maria, Melinte Ion, Niculescu Dumitru
deputati - UDMR: Kelemen Atilla-Béla-László
senatori - PSD: Bumbu Octavian-Liviu, Silistru Doina
senatori - PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
18. PLx 347/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Muncă 18.10.2013 INITIATORI: 1 senator
- PNL: Popa Mihaela
INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
19. PLx 406/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiin?ării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
- Florentina Radoi
Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Industrii 5.11.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei
20. PLx 371/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înfiin?area și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensa?ii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
- Florentina Radoi
Cameră decizională 14.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 21.10.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
21. PLx 398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătă?irilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație 1.11.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
22. PLx 338/2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în ?coli
- Vali Popa
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 18.10.2013 INITIATORI: 13 deputati senatori,
deputati - PSD: Arsene Ionel, Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Stanciu Zisu, Stan Ioan, Steriu Valeriu-Andrei
deputati - PNL: Anton Marin, Săpunaru Nini, Șoptică Costel, Teju Sorin
deputati - PP-DD: Adam Luminița-Pachel
senatori - PSD: Bumbu Octavian-Liviu INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
23. PLx 433/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Vali Popa
Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 15.11.2013 INITIATORI: 3 deputați,
- PSD: Iordache Florin, Popeangă Vasile, Vlădoiu Aurel
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Sănătății
24. PLx 507/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 18.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.11.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
25. PLx 440/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studen?ilor
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ 15.11.2013 INITIATORI: 2 deputați,
- PSD: Iordache Florin, Tîlvăr Angel
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale
26. PLx 490/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.11.2013 INITIATORI: 16 deputați,
- neafiliați: Stoica Mihaela
- PDL: Anastase Roberta Alma, Bode Lucian Nicolae, Boghicevici Claudia, Gheorghe Florin, Gudu Vasile, Nazare Alexandru, Negruț Clement, Paul Maria-Andreea, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Popoviciu Alin Augustin Florin, Preda Cezar-Florin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Teodorescu Cătălin-Florin, Toader Mircea-Nicu, Vladu Iulian INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finanțelor Publice
27. PLx 452/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copilului
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Juridica 05.12.2013 INITIATORI: 1 deputat
- PDL: Boghicevici Claudia
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Sănătății
28. PLx 502/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participa?iilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
- Vali Popa
Cameră decizională 18.11.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Industrii 25.11.2013 INVITATI: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice
29. PLx 508/2013 Proiect de Lege privind inven?iile de serviciu
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 18.11.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.11.2013 INVITATI: Ministerul Economiei, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 8 decembrie 2019, 23:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro