Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 718/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.10.2007 Raport comun cu Com.Juridică 27.11.2007 La nivel de raportori
2. PLx 271/2010 Propunere legislativă "Legea holdingului"
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport comun cu Com.Politică Economică 27.05.2010 La nivel de raportori
3. PLx 567/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.09.2008 Raport 30.10.2008 La nivel de raportori
4. PLx 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 12.05.2010 Raport comun cu Com.Politică Economică 3.06.2010 La nivel de raportori
5. PLx 201/2011 Propunere legislativă privind performanța energetică a cladirilor din România
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 25.05.2011 La nivel de raportori
6. PLx 542/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achizi?ionării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 2.12.2013 Raport comun cu Com.Juridică 26.12.2013 La nivel de raportori
7. PLx 526/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 27.11.2013 Raport comun cu Com.Adm. Publică 24.11.2013 La nivel de raportori
8. PLx 463/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilită?i publice
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013 La nivel de raportori
9. PLx 239/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 25.06.2013 Raport comun cu Com.Juridică 10.09.2013 La nivel de raportori
10. PLx 398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătă?irilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 4.11.2013 Raport comun cu Com.Adm. Publică și Com. Agricultură La nivel de raportori
11. PLx 186/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport comun cu Com.Juridică 18.06.2013 La nivel de raportori
12. PLx 185/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport comun cu Com.Juridică 18.06.2013 La nivel de raportori
13. PLx 469/2013 Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licen?elor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 11.11.2013 Raport comun cu Com.Politică Economică 5.12.2013 La nivel de raportori
14. PLx 214/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 30.03.2009 Raport comun cu Com. Muncă 28.04.2009 La nivel de raportori
15. PLx 621/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 12.03.2013 Raport 12.04.2013 La nivel de raportori
16. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 30 septembrie 2020, 21:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro