Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 581/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Administrație 4.02.2014 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, inițiator: sen.PSD: Darius Bogdan Vâlcov
2. PLx 585/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Administrație 4.02.2014 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, inițiatorii: grup deputați PDL
3. PLx 629/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Administrație 4.02.2014 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, inițiatorii: grup deputați PSD
4. PLx 508/2013 Proiect de Lege privind inven?iile de serviciu
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 18.11.2013 Raport 28.11.2013 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice
5. PLx 205/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 25.05.2011 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Economiei
6. PLx 268/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 9.05.2011 Raport 7.06.2011 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Economiei
7. PLx 185/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport comun cu Com. Juridică 18.06.2013 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
8. PLx 186/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport comun cu Com. Juridică 18.06.2013 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
9. PLx 239/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 25.06.2013 Raport comun cu Com. Juridică 10.09.2013 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
10. PLx 398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătă?irilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 4.11.2013 Raport comun cu Com. Adm.Publică și Com. Agricultură Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
11. PLx 619/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Economiei
12. PLx 628/2013 Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferen?ele de majorări de pre? la facturile de utilită?i pentru agen?ii economici
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Buget 4.02.2014 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 651/2013 Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localită?ilor nr.101/2006
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.12.2013 Raport comun cu Com. Adm.Publică 17.02.2014 Marți, 11 februarie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
14. Comunicarea – Analiza anuală a creșterii pentru anul 2014 [COM(2013)800] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Miercuri, 12 februarie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice


15. PLx 542/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achizi?ionării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 2.12.2013 Raport comun cu Com. Juridică 26.12.2013 Miercuri, 12 februarie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei
16. PLx 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 12.05.2010 Raport comun cu Com. Politică Economică 3.06.2010 Miercuri, 12 februarie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Proprietatea, BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară
17. PLx 271/2010 Propunere legislativă "Legea holdingului"
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport comun cu Com. Politică Economică 27.05.2010 Miercuri, 12 februarie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Proprietatea, BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară
18. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 22 noiembrie 2019, 0:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro