Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 martie 2021

Aprobată: 24.02.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. PHCD 25/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 25 /2021). Format PDF
2. Pl-x 82/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 82/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 01.02.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
3. Pl-x 325/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 325/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 24.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 448/2020 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor (PL-x 448/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 24.11.2020 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 15.12.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-2 săptămâni (Plen-24.11.2020)
A fost primit raportul suplimentar-15.12.2020.
5. Pl-x 509/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar (PL-x 509/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ(Adoptare)- distribuit- 15.12.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 84/2018 Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.139 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 3 mai 2019 (PL-x 84/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 3.07.2019
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingerea Legii) - distribuit - 14.11.2019
Cameră decizională
7. Pl-x 589/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 589/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 3.07.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Legii
privind respingerea OG nr.15/2018 în forma adoptată de Senat) - distribuit - 19.09.2019
Cameră decizională
8. Pl-x 164/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.141 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.389 din 17 mai 2019 (PL-x 164/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 3.07.2019
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingerea Legii)- distribuit- 26.02.2020
Cameră decizională
9. Pl-x 433/2018 Reexaminarea Legii privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.404 din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.580 din 16 iulie 2019 (PL-x 433/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 22.10.2019
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 3.03.2020
Cameră decizională
10. Pl-x 453/2017 Reexaminarea Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.393 din 5 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 16 iulie 2019 (PL-x 453/2017/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 22.10.2019
Raport comun -Comisia pentru buget, Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingerea Legii)- distribuit- 12.03.2020
Cameră decizională
11. Pl-x 530/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 530/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-22.02.2021
Cameră decizională
12. Pl-x 3/2021 Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 (PL-x 3/2021) - lege organică
Raport-Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-22.02.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 04.04.2021 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
13. Pl-x 466/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (PL-x 466/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 11.08.2020
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate, sub rezerva depunerii raportului comun
14. Pl-x 26/2017 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018 (PL-x 26/2017/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat - 8.10.2018
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptarea Legii în forma reexaminată de Senat) - distribuit -14.03.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 18.09.2019 (Plen - 4.09.2019)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar- Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru transporturi
15. Pl-x 529/2020 Proiectul de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (PL-x 529/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.02.2021
Cameră decizională
16. Pl-x 632/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (PL-x 632/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 10.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 560/2020 Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind "Majorarea selectivă de capital 2018" și Rezoluția nr.272/2020 privind "Majorarea generală de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale (PL-x 560/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Cameră decizională
18. Pl-x 633/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 633/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 22/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 22/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 18.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 89/2021 Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie "Timotheus" din București (PL-x 89/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021

Cameră decizională
21. Pl-x 220/2016 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 220/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -18.02.2021
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 16.10.2018 (Plen - 26.09.2018)
A fost primit raportul suplimentar-18.02.2021
22. Pl-x 441/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 441/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.05.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -18.02.2021
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 7.11.2018)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie.
A fost primit raportul suplimentar-18.02.2021
23. Pl-x 206/2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 206/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.05.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -16.02.2021
Cameră decizională
24. Pl-x 566/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora (Pl-x 566/2020) - lege organică -Respinsă de Senat - 8.09.2020
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit -17.02.2021
Cameră decizională
25. Pl-x 302/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București (PL-x 302/2018) - lege organică - Adoptat de Senat - 7.05.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 579/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor (PL-x 579/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport -Comisia juridică(Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 74/2021 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii (PL-x 74/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru știință(Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Cameră decizională
28. Pl-x 58/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 58/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 2.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 347/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 347/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit - 13.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 456/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (PL-x 456/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.10.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 13.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 430/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 430/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 24.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 409/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 409/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.09.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 31.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 215/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 (PL-x 215/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.04.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 214/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul (PL-x 214/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 7.05.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 405/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 405/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.09.2019
Raport comun- Comisia pentru politică externă și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 3.12.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 616/2018 Reexaminarea Legii privind declasificarea unor documente, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.74 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 13 martie 2019 (PL-x 616/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -8.04.2019
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit- 13.01.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 3 martie 2021, ora 12,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 8:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro