Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 18 - 19 iunie 2012

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 229/2010 I.REEXAMINĂRI LA CEREREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
Lege privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 229/2010/2011) - lege ordinară
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică propun admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente.


Cameră decizională
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 832/2010 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale „Petromidia" - S.A. Constanța, reexaminată, la cererea Președintelui României (PL-x 832/2010/2011) - lege ordinară
Comisia pentru politică economică propune respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea legii privind aprobarea OUG


Cameră decizională
2. - Proiectul de Hotărâre privind încetarea unor mandate de deputat (PH CD 19/2012). -
3. Pl-x 750/2011 Solicitarea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de prelungire a termenului de depunere a rapoartelor suplimentare, până la data de la 11 septembrie 2012, pentru Proiectul de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului (PL-x 750/2011) și Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 153/2011).
3. Pl-x 9/2012 II.LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 (PL-x 9/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Luarea măsurilor de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin OUG nr.51/2006, în sensul ca începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, statul să nu mai acorde subvenții de la bugetul de stat prin programul mai sus menționat.
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
3. Pl-x 153/2011 Solicitarea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de prelungire a termenului de depunere a rapoartelor suplimentare, până la data de la 11 septembrie 2012, pentru Proiectul de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului (PL-x 750/2011) și Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 153/2011).
4. Pl-x 372/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 372/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, în scopul eliminării interferenței executivului în chestiuni de competența puterii judecătorești.
Comisia juridică propune ADOPTAREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
4. - Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 258/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică

Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
-
5. Pl-x 134/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 134/2012) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 14.06.2012
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -21.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
4.09.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Retrimisă la comisie - Termen - 19.06.2012 (Plen 14.06.2012)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
5. Pl-x 613/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (Pl-x 613/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare: Modificarea și completarea Legii nr.137/2002, în sensul transmiterii cu titlu gratuit, cu prioritate, a unor bunuri materiale sau a unor active cu caracter social, aflate în patrimoniul societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, către autoritățile administrației publice locale, precum și către instituțiile publice și de cult sau vânzarea acestora către orice altă persoană fizică sau juridică interesată.
Comisia pentru politică economică propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
6. Pl-x 8/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici (PL-x 8/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență

Obiect de reglementare: Activitatea inspecției economico-financiare care se realizează la regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar și la filialele acestora, precum și la alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate pentru fundamentarea și justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
6. - Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului „Centrala electrică Paroșeni" (PL-x 253/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 18.06.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 2.10.2012
, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
-
7. Pl-x 173/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (PL-x 173/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
7. Pl-x 674/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (PL-x 674/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.7 din OG nr.75/2001, în sensul diferențierii termenului în care se radiază faptele și situațiile ce atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcție de gravitatea faptei săvârșite de către contribuabil.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
8. Pl-x 237/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 237/2012) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 14.06.2012

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 31.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.06
.2012,
potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 671/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (PL-x 671/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului.
Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
9. Pl-x 52/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica"-S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud"-S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord"-S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice (PL-x 52/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 15.06.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 571/2011 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 571/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Crearea unui cadru legal pentru ca stabilirea nivelului contribuției, metodologiei de calcul, procedurii de raportare și celei de control și de sancționare, precum și destinației contribuției să se reglementeze prin Hotărâre de Guvern în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Comisia pentru sănătate propune Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG.


Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual propune respingerea OUG nr.68/2011
Cameră decizională
10. Pl-x 44/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (PL-x 44/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 2.05.2012 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 15.06.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 672/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 672/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Virarea la bugetul de stat, cu titlul de venit, a unor sume datorate de operatorii în domeniul petrolier Fondului special pentru produse petroliere.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
11. Pl-x 7/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 7/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.12.2011
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 2.05.2012 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 15.06.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 551/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 551/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în sensul completării veniturilor proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR"-S.A. cu sume alocate de le bugetul de stat, care vor fi utilizate pentru suportarea cheltuielilor întreținerii și menținerii funcționalității infrastructurii feroviare.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
12. Pl-x 132/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (PL-x 132/2012) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare- (Adoptare) - distribuit - 15.06.2012

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 17.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 15.06
. 2012 ,
potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
12. Pl-x 203/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (PL-x 203/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
13. Pl-x 96/2012 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 22 noiembrie 2011 (PL-x 96/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 13.06.2012
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 4.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.06.2012
, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
13. Pl-x 626/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere (PL-x 626/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere până la sfârșitul anului 2011, precum și modificarea OUG nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, în contextul actual în care, pe de o parte, unii operatori economici prevăzuți în anexa la OUG nr.54/2002 nu mai sunt activi pe piața petrolieră iar, pe de altă parte, au apărut noi jucători pe piață.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
14. Pl-x 97/2012 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 (PL-x 97/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 13.06.2012
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 4.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.06.2012
, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
14. Pl-x 165/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră (PL-x 165/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului instituțional și a modului de gestionare a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, urmărindu-se transpunerea în dreptul intern a noilor reglementări în domeniu prevăzute de Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține proiectul de lege în forma amendată de comisia CD
Cameră decizională
15. Pl-x 130/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 130/2012) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 15.06.2012
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -14.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
27.06.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 733/2011 Proiectul de Lege privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr.3/1974 (PL-x 733/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Abrogarea Legii presei din România nr.3 din 28 martie 1974, republicată.
Comisia juridică și Comisia pentru cultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține
Cameră decizională
16. Pl-x 719/2011 -Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 719/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român (PL-x 202/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată (PL-x 204/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

Raport comun pentru cele 3 inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Adoptarea PL-x 719/2011 și Respingerea PL-x 202/2012 și PL-x 204/2012) - distribuit - 15.06.2012
16. Pl-x 30/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x 30/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, în sensul corelării dispozițiilor acesteia cu prevederile dreptului intern și internațional. Sunt introduse o serie de principii generale cu privire la drepturile persoanelor internate în unități de psihiatrie, se acordă posibilitatea organizațiilor neguvernamentale de a avea acces în toate unitățile de psihiatrie pe baza unei autorizații, se modifică dispozițiile privind procedura de judecată și procedura verificării periodice a situației bolnavului.
Comisia juridică și Comisia pentru sănătate propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- Guvernul actual susține
Cameră decizională
16. Pl-x 204/2012
Pl-x 202/2012
-Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 719/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român (PL-x 202/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată (PL-x 204/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

Raport comun pentru cele 3 inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Adoptarea PL-x 719/2011 și Respingerea PL-x 202/2012 și PL-x 204/2012) - distribuit - 15.06.2012
17. Pl-x 192/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (PL-x 192/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 14.06.2012
Cameră decizională
17. Pl-x 208/2011 Propunerea legislativă privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice (Pl-x 208/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare: Înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice în sensul stabilirii regimului juridic al documentelor în formă electronică, ce conțin date privind operațiunile economice de scimb sau vânzare de bunuri sau servicii între persoane care emit și primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanțe în formă electronică.
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică propun ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
18. Pl-x 121/2012 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 121/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 15.06.2012
Cameră decizională
18. Pl-x 32/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 32/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(3) al art.1 din OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., modificare ce are în vedere, așa cum se arată în Nota de fundamentare, înființarea direcțiilor regionale în construcții prin comasarea inspectoratelor județene în construcții, pe structura regiunilor de dezvoltare.
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
Guvernul actual susține
Cameră decizională
19. Pl-x 225/2012 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (Pl-x 225/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 15.06.2012
Cameră decizională
19. Pl-x 202/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (PL-x 202/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OG nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului, urmărind acordarea dreptului de practică limitată absolvenților cu diplomă de licență ai facultății de medicină, începând cu promoția 2005, care nu au promovat examenul de rezidențiat.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
20. Pl-x 178/2012 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (PL-x 178/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 15.06.2012
Cameră decizională
20. Pl-x 541/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului (PL-x 541/2009) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Proiectul de lege reglementează organizarea și funcționarea celor trei forme de rezidențiat: pe locuri, pe post și cu timp parțial. Sunt înlăturate deficiențele, nemulțumirile și discriminările create de precedentul act normativ - Ordonanța Guvernului nr.12/2008. Se elimină cauzele lipsei specialiștilor din unitățile sanitare publice și se creează condițiile asigurării asistenței medicale de bună calitate a populației.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.
Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
21. Pl-x 188/2012 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățâmântul de stat, modificat și completat (PL-x 188/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.06.2012
Cameră decizională
21. Pl-x 715/2010 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică. (Pl-x 715/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România. Inițiativa conține prevederi referitoare la drepturile și obligațiile inginerilor constructori cu drept de liberă practică, atestarea acestora pe grade de competență profesională, modul de organizare al Camerei Inginerilor Constructori, stabilirea și alegerea comisiilor de specialitate, a filialelor teritoriale și a organismelor de conducere și înființarea unui Registru Unic la nivel național de evidență a inginerilor constructori cu drept de liberă practică.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
22. Pl-x 191/2012 Proiectul de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 (PL-x 191/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.06.2012
Cameră decizională
22. Pl-x 745/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 745/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în sensul clarificării raporturilor dintre proprietari, asociațiile de proprietari și furnizorii de utilități, cu scopul declarat al diminuării prețurilor la facturile de utilități.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
23. Pl-x 220/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (Pl-x 220/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.06.2012
Cameră decizională
23. Pl-x 555/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 555/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea cuantumului ajutoarelor de încălzire, în sensul stabilirii limitei maxime a veniturilor până la care o persoană sau o familie poate beneficia de ajutoare de încălzire pe perioada sezonului rece, precum și stabilirea modalităților de facturare a energiei termice și de plată a facturii.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:Guvernul actual susține
Cameră decizională
24. Pl-x 221/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 221/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.06.2012
Cameră decizională
24. Pl-x 572/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (PL-x 572/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea OG 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.483/2006, fiind abrogate prevederile privind alocarea de la bugetul de stat a unor sume pentru compensarea costurilor legate de creșterile neprevizionate ale prețurilor la combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației. Energia termică va fi facturată la prețul local, astfel cum este aprobat de autoritățile administrației publice locale, fără să mai fie acordate sume pentru compensarea costurilor la combustibili.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- Guvernual actual susț ine
Cameră decizională
25. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
25. Pl-x 675/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 675/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Se vizează:

  • simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, precum și creșterea eficienței activității de administrare, corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu prevederile din Codul fiscal și alte legi speciale;
  • îmbunătățirea echilibrului între drepturile și obligațiilor contribuabililor, pe de o parte, și ale organelor fiscale pe de altă parte;
  • revizuirea unor texte în vederea eliminării posibilităților de interpretare;
  • asigurarea aplicării unitare a textului de lege, precum și preluarea unor modificări solicitate și discutate cu mediul de afaceri și Fondul monetar Internațional.

Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
26. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
26. Pl-x 676/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 676/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a OUG nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor de plată, a OUG nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, precum și modificarea unor măsuri financiar- fiscale.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține cu unele observații la raportul comisiei
Cameră decizională
27. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
27. Pl-x 226/2011 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156 / 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni -C.E.C. -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (Pl-x 226/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Acordarea de despăgubiri bănești de la statul român persoanelor fizice care au depus la alte bănci decât Casa de Economii și Consemnațiuni CEC-BANK, până la data de 1 noiembrie 1990, diverse sume de bani, aflate încă în depozite inițial constituite, în vederea achiziționării de autoturisme Dacia. De aceleași prevederi beneficiază și persoanele care și-au constituit depozite bancare la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC-Bank, înainte de 1 noiembrie 1990, și care și-au transferat depozitul, în același scop, în anul 1991, la BRD - Groupe Société Générale.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
28. Pl-x 621/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 621/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.15 și art.16 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, în sensul prevederii obligației dispeceratului de a încheia contractul de dispecerizare cu orice taximetrist care îi solicită în scris acest lucru și care activează în raza localității de autorizare a dispeceratului, sub sancțiunea retragerii autorizației pentru activitatea de dispecerat taxi.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
29. Pl-x 108/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 108/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în principal, în sensul instituirii unor noi contravenții silvice.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
30. Pl-x 61/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile (PL-x 61/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Stabilirea regulilor privind echipamentele sub presiune transportabile, în scopul de a îmbunătăți siguranța acestora și de a asigura libera lor circulație, inclusiv de a introduce, pune la dispoziție pe piață și utilizarea acestora pe teritoriul Uniunii Europene.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
31. Pl-x 60/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 60/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în scopul completării legislației actuale cu reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, al clarificării tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor inactivi sau a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, precum și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
Guvernul actual susține
Cameră decizională
32. Pl-x 616/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (PL-x 616/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii unor măsuri referitoare la asigurarea conducerii institutului.
Comisia pentru cultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
33. Pl-x 588/2011 Proiectul de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene (PL-x 588/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene întrucât este necesară o reglementare unitară și coerentă la nivel național în scopul evitării limitării accesului specialiștilor români la posturi de experți naționali detașați și pentru asumarea de către România a calității de stat membru inclusiv prin participarea experților naționali detașați la activitatea instituțiilor și organismelor Uniunii Europene
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
Guvernul actual susține
Cameră decizională
34. Pl-x 436/2011 II. LEGI ORDINARE
B. RESPINGERI

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 436/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea alineatului (1) al articolului 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.588/2007.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
35. Pl-x 273/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 273/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, astfel încât persoana angajată de către asociația de proprietari în funcția de administrator de imobile, trebuie să fie absolventul unui curs de calificare/perfecționare/specializare pentru această funcție. În situația în care administratorii nu au urmat astfel de cursuri, vor fi obligați să îndeplinească această condiție în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei inițiative legislative.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
36. Pl-x 76/2011 Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (PL-x 76/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare, pentru a se asigura un venit minim de trai persoanelor care au lucrat în gospodării individuale.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
37. Pl-x 441/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (Pl-x 441/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Amendarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, în sensul că, în cazul primirii de noi membri în asociațiile înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor, să nu mai fie obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal de către noii membri.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
38. Pl-x 480/2011 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3 alin.(6) (Pl-x 480/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, prin includerea și a altor persoane juridice (cum sunt societățile comerciale) în rândul furnizorilor și al beneficiarilor garanțiilor financiare.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
39. Pl-x 482/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl-x 482/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în sensul emiterii unor emisiuni de obligațiuni de stat. Aceste emisiuni vor fi distribuite personalului plătit din fonduri publice ale căror venituri au suferit reducerea cu 25% în perioada 1 iulie 2010- 31 decembrie 2010. Valoarea unui asemenea certificat fiind de 100 lei.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
40. Pl-x 769/2010 Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 769/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului juridic general pentru identificarea, documentarea, cercetarea, protejarea, conservarea, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural imaterial, ca factor de coeziune socială și de dezvoltare economică.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
41. Pl-x 484/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu (Pl-x 484/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.9 din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006, cu un nou alineat, alin.(3), potrivit căruia o cotă de 50 % din veniturile încasate lunar la Fondul pentru Mediu se va transfera, luna următoare celei în care s-a încasat, consiliilor județene ale județelor în care aceste sume au fost colectate.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
42. Pl-x 391/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii (Pl-x 391/2011) - lege ordinară

Obiect de reglementare:
Amendarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, vizând printre altele:
- instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, aflate în stare de dificultate;
- administrarea de către Ministerul Finanțelor Publice a schemei de ajutor de stat instituită în favoarea IMM-urilor din industria berii;
- compatibilizarea Legii nr.88/2010 cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
43. Pl-x 479/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 479/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în sensul exceptării „informațiilor din dosarele penale aflate în faza de urmărire penală sau pe rol în instanțele de judecată" din categoria informațiilor de interes public.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
44. Pl-x 610/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 610/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.82/2006, în sensul includerii în categoria beneficiarilor acestui act normativ și a militarilor în termen care au suferit accidente în timpul și din cauza satisfacerii obligațiilor militare.
Comisia pentru apărare propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
45. Pl-x 596/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 596/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.30 alin.(3) lit.b) din Legea nr.248/2005, în sensul creării posibilității ieșirii din România a cetățenilor români minori, pentru a participa la concursuri sau studii oficiale doar în baza unei dovezi în care însoțitorul va specifica perioada de desfășurare a concursului, sau, după caz, a studiilor, statul în care se va desfășura respectivul concurs/studiu, fără a mai fi necesară dovada acordului părinților.
Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
46. Pl-x 369/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 369/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OG nr.75/2001, în sensul precizării unor aspecte privind emiterea, obligativitatea prezentării către diferite instituții și termenul de valabilitate al cazierului fiscal.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
47. Pl-x 605/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 605/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Reducerea cotei de TVA aplicabilă bazei de impozitare pentru operațiunile de livrare a medicamentelor de uz uman și veterinar de la 9 % cât este în prezent la 5 %.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
48. Pl-x 472/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹" din Ordonanþa de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (Pl-x 472/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea alineatului (8) al articolului 16 12 din OUG nr.5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr.245/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât plata ajutorului de încălzire să se efectueze o singură dată, până la 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
49. Pl-x 523/2011 Propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I - IV, și gimnazial (Pl-x 523/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea unei ținute vestimentare obligatorii pentru elevii din învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial, clasele V-VIII, care să fie reprezentativă, în funcție de zonă, tradiție, profil, având ca scop eliminarea oricărei forme de discriminare între elevi.
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
50. Pl-x 112/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 112/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea alin.(1) al art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, în sensul introducerii unor norme care să prevadă că proiectele de legi și de ordonanțe de urgență inițiate, respectiv adoptate de Guvern, trebuie însoțite de proiectele normelor de aplicare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
51. Pl-x 602/2011 Propunerea legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești (Pl-x 602/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești. Așa cum se precizează în expunerea de motive, propunerea legislativă vizează instituirea categoriei experților stenografi judiciari și includerea profesiei de stenograf în categoria profesiilor conexe actului de justiție.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
52. Pl-x 491/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (Pl-x 491/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, în sensul extinderii categoriilor de persoane care pot beneficia de programele reglementate prin actul normativ. Se urmărește includerea, în categoria persoanelor beneficiare, pe lângă tinerii în vârstă de până la 35 de ani și a altor categorii sociale cum sunt: pensionarii, pensionarii de boală și persoanele care au depășit perioada de acordare a șomajului prin care nu și-au găsit un loc de muncă.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
53. Pl-x 472/2011 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Produse Aromatice și de Sinteză (Pl-x 472/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Produse Aromatice și de Sinteză, ca instituție publică în subordinea Ministerului Sănătății, cu atribuții în gestionarea producției, importului, distribuției și utilizării produselor aromatice sau de sinteză.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
54. Pl-x 234/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Pl-x 234/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Cmpletarea art.47 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, intervențiile legislative vizând acordarea administratorului drumului a posibilității construirii de panouri de publicitate turistică, pe care să le concesioneze sau închiriere, în condițiile legii.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
55. Pl-x 126/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 126/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Abrogarea alin.(2) al art.21 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
56. Pl-x 598/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (Pl-x 598/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.29 alin.(2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, intervenția legislativă vizând ca norma să cuprindă "și sfera lucrărilor de infrastructură, precum și reglementarea clară a cazurilor în care solicitarea certificatului de urbanism este facultativă".
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
57. Pl-x 387/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată (Pl-x 387/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, în sensul definirii noțiunii de clientelă, precum și al modificării condițiilor răspunderii contravenționale.
Comisia pentru buget și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
58. Pl-x 713/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (PL-x 713/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea unor interdicții permanente cu privire la achizionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase, a bateriilor și a acumulatorilor uzați pentru autovehicule, în scopul prevenirii sustragerilor și distrugerii de echipamente, utilaje, rețele electrice, de telefonie și de cale ferată. Se exceptează de la această interdicție,"metale neferoase, aliajele acestora și deșeurile neferoase reciclabile rezultate din dezafectări gospodărești în limita a 50 de Kg/an.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
59. Pl-x 742/2011 Proiectul de Lege privind modificarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (PL-x 742/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, în sensul instituirii unui caracter imperativ al normei, asigurându-se astfel echilibrul procesului părților în litigiu, reclamantul având posibilitatea de a cunoaște apărările pârâtului, precum și probele utilizate în susținerea acestora.
Comisia juridică și Comisia pentru buget propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
60. Pl-x 178/2010 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 178/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.7 și art.55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, în sensul interzicerii transporturilor în regim de taxi neautorizat și al creării cadrului legal care să instituie verificarea acestor transporturi de către poliție.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
61. Pl-x 635/2011 Propunerea legislativă privind instituirea Premiului „Ambasadorii anului" (Pl-x 635/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea Premiului „Ambasadorii anului" persoanelor care au obținut medalii la concursuri, olimpiade sau alte competiții interne și internaționale, în domeniul artistic, cultural, sportiv, științific. Premiile ar urma să fie suportate din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, respectiv din fondul de rezervă al fiecărui buget local.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: NU EXISTĂ
Cameră decizională
62. Pl-x 732/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (PL-x 732/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Crearea cadrului normativ prin care să se reglementeze colaborarea Institutului Cultural Român cu Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni pentru susținerea culturii naționale în comunitățile românilor de pretutindeni.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
63. Pl-x 637/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 637/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul exceptării de la plata accizelor a produselor de vin realizate de micii producători care obțin în medie mai puțin de 1.000 kl/an, precum și a produselor de țuică și rachiu destinate numai consumului propriu în limita cantității de 250 l/an.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
64. Pl-x 686/2011 Propunerea legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl-x 686/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Acordarea unor obligațiuni de stat, emise de Ministerul Finanțelor Publice cu o maturitate de 3 ani, personalului plătit din fonduri publice care a suferit reduceri salariale.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
65. Pl-x 749/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 749/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu un nou alineat, alin.(9 1 ), precum și modificarea art.70 alin.(1) și alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul stabilirii ca impozitul aferent veniturilor din pensii să se rețină și să se vireze de către plătitorul de venituri din pensii la unitatea de trezorerie a municipiului reședință de județ/municipiul București.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
66. Pl-x 255/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 255/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.571/2003, în sensul în care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului București să poată, după caz, constitui taxe speciale concesionărilor din sectorul utilităților publice (gaze naturale, apă, electricitate, energie), pentru folosința domeniului public sau privat aflat în intravilanul unităților administrativ-teritoriale.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: NU EXISTĂ
Cameră decizională
67. Pl-x 763/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 763/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.32 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în scopul stabilirii competenței de a judeca plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii pentru judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul sau sediul persoana care face plângerea, și nu pentru judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția așa cum prevede reglementarea în vigoare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
68. Pl-x 713/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 713/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.28 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul prevederii posibilității contravenientului de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii contravenționale, prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
69. Pl-x 753/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată (PL-x 753/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Prin proiect se propune „constituirea unei arhive electronice prin care cetățeanul să fie informat permanent asupra conținutului actelor normative", precum și a unei pagini actualizate cu forma finală a tuturor actelor normative „astfel încât să fie ușor de găsit orice act normativ".
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
70. Pl-x 649/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României (Pl-x 649/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.2 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României, în sensul transpunerii structurii organizatorice a Administrației prezidențiale în cadrul acestei legi, structură prevăzută în prezent în Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației prezidențiale și al completării listei departamentelor existente cu cel pentru Relația cu Republica Moldova.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
71. Pl-x 743/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale (PL-x 743/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în sensul scurtării termenului la care este considerat un vehicul abandonat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, de la un an, așa cum este în prezent la 60 de zile.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
72. Pl-x 737/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 737/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, în sensul interzicerii după cum rezultă din expunerea de motive a comercializării produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat și a sancționării mai aspre a nerespectării acestor obligații, care ar pune în pericol sănătatea populației.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
73. Pl-x 706/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură (PL-x 706/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
M odificarea OG nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură, întrucât în actul normativ de bază au fost omise de la finanțare produsele piscicole și de acvacultură.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
74. Pl-x 751/2011 Proiectul de Lege privind alocarea unui elicopter SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României (PL-x 751/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea cadrului legal pentru dotarea cu câte un elicopter SMURD a fiecărei regiuni de dezvoltare a României. Elicopterele urmează să staționeze în municipiile care găzduiesc centrele de comandă ale celor 8 regiuni de dezvoltare, iar fondurile pentru achiziționarea acestora vor fi prevăzute în legea bugetului de stat.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
75. Pl-x 517/2011 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 517/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea alin.(1) al art.7 din OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
76. Pl-x 13/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanaței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a) (Pl-x 13/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.14 din Ordonanața Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.475/2003, cu modificările și completările ulterioare, în sensul suportării parțiale a cheltuielilor cu iluminatul public pe drumurile naționale ce tranzitează localitățile de către consiliile locale.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
77. Pl-x 506/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 506/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în sensul exceptării de la interdicția de ocupare a posturilor vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice a posturilor unice , ale căror atribuții specifice se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităților și instituțiilor publice.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: NU EXISTĂ
Cameră decizională
78. Pl-x 636/2011 Propunerea legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (Pl-x 636/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Exceptarea contractelor de leasing prin care sunt achiziționate autovehiculele, calculatoarele și electrocasnicele noi, de la prevederile alin.(1) al art.58 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pre consumatori, prevederi potrivit cărora consumatorul se poate retrage din contractul de credit, în termen de 14 zile, fără a invoca motive.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: NU EXISTĂ
Cameră decizională
79. Pl-x 583/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor (PL-x 583/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea unor acte normative, urmărindu-se asigurarea unei mai bune informări a consumatorilor și protejarea intereselor acestora.
Proiectul prevede obligația operatorilor economici de a comercializa produse sau servicii însoțite de documente care să specifice costul de producție al acestora, conform evidențelor contabile, astfel: - producătorii au obligația să pună pe piață doar produse care sunt însoțite de documente în care să fie specificat costul de producție;
- vânzătorii trebuie să informeze consumatorii despre prețul final, despre costul de producție al produsului și să ofere acestora toate informațiile și documentele tehnice care trebuie să însoțească produsul.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
80. Pl-x 21/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 21/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010, în sensul existenței în cadrul poliției locale a unor negociatori cu pregătire de specialitate, care să asigure negocierea în situații atipice, precum și tentativele de suicid, având în vedere creșterea semnificativă a numărului de persoane care încearcă să se sinucidă.
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
81. Pl-x 711/2011 Proiectul de Lege privind transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor (PL-x 711/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
82. Pl-x 249/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (Pl-x 249/2009) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea articolului 8 din OUG nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.211/2003, în sensul creșterii nivelului fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor de locuit de la 37% la 70 % și la eliminarea contribuțiilor asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, care în prezent sunt de 33 %.
Comisia pentru industrii
propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
83. Pl-x 645/2009 Propunerea legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale (Pl-x 645/2009) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Înființarea, organizarea și funcționarea structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării, care ar urma să își desfășoare activitatea în sfera de atribuții și responsabilități ale acestui minister.
Comisia pentru apărare propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
84. Pl-x 479/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 479/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea articolului 13 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu o nouă literă, litera b), în sensul returnării de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite a banilor cheltuiți de către proprietari care au efectuat intervențiile pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe din fonduri proprii cu scopul ca aceștia să poată beneficia de aceleași drepturi ca și proprietarii care efectuează în prezent aceste lucrări.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
85. Pl-x 151/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 151/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Reducerea costurilor de reabilitare termică, precum și majorarea cu 10 % a cuantumului alocațiilor de la bugetul de stat, destinate acestor cheltuieli, cu diminuarea corespunzătoare a contribuției asociațiilor de proprietari, astfel încât să fie încurajată înscrierea mai multor asociații de proprietari în programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
86. Pl-x 653/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință (Pl-x 653/2009) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea articolelor 13 și 14 din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință, în sensul că înlocuirea ferestrelor este suportată de către proprietar, iar finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se face în cuantum de 70 % din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual, cu această destinație și în cuantum de 30 % din fondurile aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
87. Pl-x 755/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (PL-x 755/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, intervențiile legislative vizând ca „în cazul imobilelor - construcții aflate în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, ocupate abuziv de persoane fizice/juridice, evacuarea acestora se va dispune pe cale administrativă, prin dispoziția primarului, în baza unui regulament aprobat prin hotărârea autorității deliberative". Dispoziția de evacuare poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
88. Pl-x 688/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (Pl-x 688/2011) - lege ordinară -
Obiect de reglementare:
Modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004, în sensul atribuirii locurilor de veci în concesiune, nu în proprietate, așa cum se prevede în actuala formă a legii, și doar în momentul decesului.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
89. Pl-x 111/2011 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.36 din Legea concurenței nr.21/1996 (Pl-x 111/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Abrogarea prevederilor art.36 din Legea concurenței nr.21/1996, întrucât, potrivit expunerii de motive textul art.36 alin.(1) contravine principiului inviolabilității domiciliului prevăzut la art.27 din Constituția României, republicată.
Comisia juridică și Comisia pentru industrii propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
90. Pl-x 746/2011 Proiectul de Lege privind modificarea Decretului - Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație (PL-x 746/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Punerea de acord a prevederilor art.19 din Decretul Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație cu prevederile Codului Civil.
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
91. Pl-x 623/2008 Propunerea legislativă pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți (Pl-x 623/2008) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
92. Pl-x 18/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment (Pl-x 18/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, în sensul eliminării prevederilor referitoare la timbrul arhitecturii care este doar o suprataxă ce nu se justifică.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
93. Pl-x 132/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (PL-x 132/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, cu un nou alineat, potrivit căruia notarul public are obligația, în cazul persoanelor vârstnice, să le pună în vedere drepturile prevăzute la art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
94. Pl-x 85/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (Pl-x 85/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale, în sensul majorării limitelor de amendă ce se aplică în cazul sancțiunilor disciplinare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
95. Pl-x 71/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 71/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.333/2003, în sensul asigurării pazei și protecției ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, a regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, precum și pentru toate instituțiile publice, de către unitățile de poliție, poliție locală sau jandarmerie. De asemenea, paza bunurilor și a valorilor deținute de către instituțiile publice să fie asigurată tot de către poliție, poliția locală sau jandarmerie.
Comisia pentru apărare propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
96. Pl-x 828/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 828/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, intervențiile legislative vizând introducerea unor prevederi privind protejarea proprietarilor restanțieri, includerea între beneficiarii legii și a proprietarilor care își achită integral cotele de contribuție la cheltuielile asociațiilor de locatari, scutirea acordată de dispozițiile actului normativ să se refere la plata penalităților cu care aceștia figurează în evidențele contabile ale asociațiilor de proprietari sau de locatari, și nu la penalitățile generate de suma restantă cu titlu de bază.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
97. Pl-x 207/2011 Propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (Pl-x 207/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.13 al Legii nr.15/1990, cu un nou alineat, alin.(5), în sensul stabilirii procedurii care trebuie urmată în cazul depășirii numărului maxim de mandate în funcția de membru al consiliilor de administrație.
Comisia pentru politică economică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
98. Pl-x 89/2012 Proiectul de Lege privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar (PL-x 89/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea modului în care vehiculele staționate neregulamentar, potrivit OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pot fi ridicate și depozitate de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
99. Pl-x 577/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 577/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în sensul înființării în municipii de substații de ambulanță în funcție de numărul de solicitățri și distribuția zonală a unităților sanitare. Se propune această soluție în vederea scăderii timpilor de intervenție și cuprinderea eficientă a populației deservite.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
100. Pl-x 824/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 824/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Asigurarea, chiar în condițiile crizei economice, în unitățile sanitare publice, a gratuității actului medical pentru pacientul asigurat precum și a menținerii salarizării în sistemul sanitar. Totodată, se urmărește creșterea eficienței utilizării fondurilor publice pentru finanțarea serviciilor medicale, provenite de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în sensul retragerii posibilității finanțării unităților private din aceste fonduri publice.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
101. Pl-x 114/2012 Proiectul de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor (PL-x 114/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Constituirea, la nivelul fiecărui județ, de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor, care vor fi date în folosința comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
102. Pl-x 115/2012 Proiectul de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999 (PL-x 115/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.108 din Legea nr.188/1999, în sensul ca, în unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20 %, funcționarilor publici din serviciile care au contacte direct cu cetățenii respectivi să li se aplice o majorare salarială de 10 % pentru cunoașterea limbii minorității naționale.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
103. Pl-x 563/2011 III.LEGI ORGANICE
A. ADOPTĂRI

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) - h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (PL-x 563/2011) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Stabilirea metodologiei de revizuire a pensiilor de serviciu, urmare deciziilor judecătorești de suspendare a aplicării H.G. nr.737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art.1 lit.c)-h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu utilizarea la stabilirea cuantumului pensiilor revizuite, a veniturilor din adeverințele depuse de pensionari la casele teritoriale de pensii.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
104. Pl-x 33/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat (PL-x 33/2012) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea cadrului legal existent în vederea asigurării unui mecanism viabil de funcționare a administrării fondurilor de pensii private. Astfel, se are în vedere asigurarea evidenței contribuțiilor la fondurile de pensii administrate privat reținute și virate pentru categoriile de asigurați nou integrați în sistemul public de pensii, prin exercitarea rolului de instituție de evidență și de către casele sctoriale de pensii.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
105. Pl-x 701/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 701/2011) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Înființarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a reorganizării Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, precum și stabilirea unor măsuri în domeniul activității de îmbunătățiri funciare.
Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține cu unele amendamente
Cameră decizională
106. Pl-x 740/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 740/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.26 precum și art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
107. Pl-x 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării (PLx 156/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Aprobarea cu modificări și completări a OUG nr.127/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării, precum și modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind reconstituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării prin care se instituie unele măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a Zonei Delta Dunării. Se vizează fiscalizarea corectă a produselor obținute prin pescuit în vederea aducerii la îndeplinire a unor acte adoptate la nivelul Uniunii Europene și îmbunătățirea mecanismului de colectare a veniturilor la bugetele locale ale comunităților din Zona Delta Dunării.
Procedură de urgență
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual susține
Cameră decizională
108. Pl-x 468/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 468/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.113 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât angajații din instituțiile statului, care au rolul de a aplica legea și care au atribuții de a asigura ordinea și siguranța națională, condamnați pentru fapte de corupție printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, își pierd dreptul la pensie pentru perioada lucrată până la data săvârșirii faptei.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
În urma dezbaterilor din data de 13 iunie și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului final ADOPTAREA inițiativei legislative.
109. Pl-x 469/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (Pl-x 469/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, în vederea prelungirii, până la data de 31 decembrie 2011, a termenului până la care persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia un contract de asigurare socială și plăti contribuția de asigurări sociale, pentru perioade de timp anterioare, în care nu au fost asigurați în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională


Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
În urma dezbaterilor din data de 13 iunie și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului final ADOPTAREA inițiativei legislative.
110. Pl-x 478/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 478/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.1 din OUG nr.111/2010, în sensul ca prevederile art.2-29 din ordonanță să li se aplice persoanelor ai căror copii se nasc în urma unei sarcini care a fost luată în evidență, conform normelor în vigoare, după data intrării în vigoare a OUG nr. 111/2010.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională


Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
În urma dezbaterilor din data de 13 iunie și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului final ADOPTAREA inițiativei legislative.
111. Pl-x 438/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998 (Pl-x 438/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.21 alin.(3) din Legea nr.213/1998, în sensul ca testarea apartenenței bunurilor la domeniul public județean sau de interes local să nu se mai realizeze de Guvern prin hotărâre, ci de către Consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
În urma dezbaterilor din data de 13 iunie și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului final ADOPTAREA inițiativei legislative.
112. Pl-x 335/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 335/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, în sensul trecerii cu titlu gratuit și a căilor ferate înguste din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
În urma dezbaterilor din data de 13 iunie și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului final ADOPTAREA inițiativei legislative.
113. Pl-x 467/2011 III. LEGI ORGANICE
B. RESPINGERI

Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 467/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare să se utilizeze câștigul salarial brut sau net, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna respectivă.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
114. Pl-x 292/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 292/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, intervențiile legislative preconizate având drept scop majorarea de la 126 la 168 de zile calendaristice, a concediului pentru sarcină și lăuzie, perioadele în care asiguratele beneficiază și de indemnizație de maternitate.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate propun RESPINGEREA propunerii legislative
.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
115. Pl-x 409/2008 Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului (Pl-x 409/2008) - lege organică
Obiect de reglementare:
Stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, astfel ca acele contracte care nu au fost anulate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă emisă până la data intrării în vigoare a acestei legi, să constituie titlu de proprietate valabil, cu deplină forță probantă în cadrul acțiunilor de revendicare, prezente și viitoare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
116. Pl-x 321/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor (Pl-x 321/2009) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea unor dispoziții în domeniul circulației juridice a terenurilor, intervențiile legislative vizând recunoașterea valabilității înstrăinării terenurilor cu sau fără construcții, situate în intravilan sau extravilan, indiferent de destinația sau de întinderea lor, atât în formă autentică cât și atestată de avocat. Modificarea vizează art.2 alin.(1) din Titlul X al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare și Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
117. Pl-x 790/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 790/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, în sensul lărgirii bazei pentru care se acordă scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale pentru terenurile în suprafață de până la 5 ha indiferent de categoria la care acestea sunt încadrate.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
118. Pl-x 544/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 544/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
119. Pl-x 819/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (Pl-x 819/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în sensul agravării răspunderii penale pentru anumite infracțiuni, precum și al stabilirii și sancționării unor contravenții.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
120. Pl-x 746/2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 746/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Abrogarea dispozițiilor art.4 alin.(5) al Titlului XIII - Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, potrivit cărora: „expertizele extrajudiciare prezentate de către părți în cadrul proceselor funciare au aceeași valoare probantă ca și expertizele ordonate de către instanța de judecată, cu condiția ca acestea să fie efectuate de către experți autorizați de către Ministerul Justiției".
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
121. Pl-x 476/2011 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României (Pl-x 476/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Exploatarea resurselor minerale ale României, intervenția legislativă având ca scop, să acorde statului român o putere decizională mai mare decât cea pe care o are în prezent asupra resurselor minerale care îi aparțin. Respectiv, resursele minerale ale României - depozitele acestor resurse inclusiv cele rezultate în urma unei exploatări din trecut, cât și depozitele de steril și de deșeuri rezultate în urma procesului industrial, să fie gestionate, exploatate, valorificate numai în societăți mixte în care statul deține minim 50 % din acțiunile societății respective.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
122. Pl-x 262/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 262/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, în sensul exceptării terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală, republicată, de la interdicția trecerii din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în proprietatea privată a acestora.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
123. Pl-x 533/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 533/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea lit.d) a alin.(1) al art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenției, în scopul angajării răspunderii membrilor organelor de conducere ca urmare a nedepunerii documentelor contabile, apărând astfel o nouă formă de fraudă împotriva creditorilor adică refuzul pur și simplu sau mascat sub diferite forme de a depune documentele contabile ale societății intrate în insolvență.

Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
124. Pl-x 580/2010 Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii (Pl-x 580/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea, precum și modul de calcul și de plată a impozitului anual asupra averii persoanelor fizice rezidente pentru bunurile și veniturile deținute, respectiv realizate în țară și în străinătate a căror valoare cumulată depășește 500.000 euro, precum și asupra averii persoanelor fizice nerezidente pentru bunurile și veniturile deținute, respectiv realizate în România a căror valoare cumulată depășește 500.000 euro.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
125. Pl-x 574/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite (PL-x 574/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.12/1990, în sensul incriminării distribuirii și/sau vânzării produselor din alcool sau tutun fără timbru fiscal emis de Ministerul Finanțelor Publice. Totodată, se propune incriminarea faptei prevăzute la art.2 alin.(1) lit.o) care, în prezent, constituie contravenție.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
126. Pl-x 593/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 593/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea dispozițiilor art.70 alin.(1) din OUG nr.105/2001, în sensul schimbării regimului sancționator pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, propunându-se ca intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat să constituie contravenție (și nu infracțiune, cum este în prezent) sancționată doar cu amendă contravențională de la 500 la 1000 lei sau 10 zile muncă în folosul comunității (în loc de închisoare de la 3 luni la 2 ani, cum este în prezent).
Comisia juridică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
127. Pl-x 494/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 (PL-x 494/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 cu un nou articol, art.35 1 , potrivit căruia președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor și confederațiilor sindicale la societățile cu capital majoritar de stat sunt incompatibili cu funcția de administrator, acționar majoritar la o societate comercială care derulează contracte cu societatea la care dețin funcțiile sindicale respective.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
128. Pl-x 845/2010 Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 845/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea unei noi reglementări în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, urmând ca actul normativ care reglementează în prezent acest domeniu - Legea nr.217/2003 să fie abrogat.
Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
129. Pl-x 846/2010 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 846/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în sensul stabilirii principiilor în baza cărora se realizează protecția și promovarea drepturilor victimelor violenței în familie, precum și a instituirii unor noi măsuri de protecție a acestora, respectiv ordinul de protecție și ordinul de restricție.
Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
130. Pl-x 559/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor (Pl-x 559/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii sindicatelor nr.54/2003. În prezent, prin unele contracte colective de muncă încheiate la nivel de unitate, părțile contractante convin, printr-o clauză expresă, plata unei contribuții lunare de către salariații, alții decât membrii de sindicat, pentru desfășurarea negocierilor colective. Prezenta propunere legislativă urmărește eliminarea acestui abuz.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
131. Pl-x 585/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 585/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.10 din Legea nr.7/2006, cu unou alineat, alin.(1 1 ), în care se propune ca funcționarul public parlamentar să nu se afle în situație de incompatibilitate dacă a fost desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor în vigoare.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
132. Pl-x 606/2011 Propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale (Pl-x 606/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea unor măsuri pentru combaterea sărăciei extreme și pentru prevenirea unei catastrofe sociale cu scopul de a proteja viața și demnitatea umană. Aceste măsuri constau în suspendarea pe o perioadă de 3 ani a obligațiilor ce decurg din contractele de credit pentru consumatori încheiate de cetățenii români cu instituțiile de credit din România, precum și suspendarea executării silite împotriva consumatorilor, tot pe o perioadă de 3 ani, măsuri ce vor fi aplicate cetățenilor aflați în situația de sărăcie extremă.
Comisia pentru buget și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
133. Pl-x 220/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (PL-x 220/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, în scopul completării cadrului legislativ referitor la desfășurarea activităților cu caracter pornografic și al impunerii unor măsuri de reglementare și control în ceea ce privește modalitățile de acces la materialele pornografice disponibile prin intermediul sistemelor informatice.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: Guvernul actual propune respingerea proiectului de lege
Cameră decizională
134. Pl-x 340/2008 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 340/2008) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, în sensul că terenurile aparținând formelor asociative pot fi înstrăinate către persoanele fizice sau juridice române, cu drept de preemțiune în favoarea statului român, prin Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
135. Pl-x 127/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (Pl-x 127/2012) - lege organică
Obiect de reglementare: M
odificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, în scopul organizării Guvernului pe o coordonare sectorială a priorităților de guvernare, prin intermediul unor miniștri de stat care împreună cu primul-ministru să formeze Consiliul primului-ministru, ca organism programatic al actului de guvernare.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -14.05.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
27.06.2012,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
136. Pl-x 756/2011 Proiectul de Lege privind prevenirea violenței și abuzurilor sexuale asupra minorului (PL-x 756/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea unor reglementări pentru prevenirea violenței și abuzurilor sexuale asupra minorilor, prin prevederea unor măsuri speciale- „monitorizarea GPS" și „inhibarea pornirilor sexuale prin metode chimice"- aplicabile persoanelor condamnate pentru „abuz sexual împotriva minorului"
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
137. Pl-x 11/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 11/2012) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, în sensul completării anexei nr.3 cu o nouă poziție, cuprinzând Stațiunea de Cercetare și producție Pomicolă Buzău cu o suprafață de 220,73 hectare, urmând a se abroga nr.crt.11 din anexa nr.6.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
138. Pl-x 736/2011 Proiectul de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare (PL-x 736/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea unor reguli privind modalitatea de numire a managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare. Aceștia pot fi numiți ca membri doar într-un singur consiliu de administrație, în afara personalului propriu, numai specialiștii înscriși în lista Guvernului, aprobată în ședința acestuia din luna martie a fiecărui an. Inițiativa legislativă mai propune ca indemnizația membrilor consiliilor de administrație să se facă, de regulă, pentru o singură ședință/lună și să fie în cuantum de 1/10 din retribuția de bază a conducătorului unității.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
139. Pl-x 683/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 683/2011) - lege organică
Obiect de reglementare: M
odificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, în sensul includerii la finalul art.1 - referitor la stabilirea cadrului juridic pentru luarea măsurilor necesare executării unor lucrări - și a lucrărilor de "construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, infrastructurii de apă uzată, lucrările de construcție, reabilitare și modernizare stații de epurare".
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
140. Pl-x 741/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (PL-x 741/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, în sensul eliminării dispoziției potrivit căreia „apartamentele dobândite în condițiile alin.(1) nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării".
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
141. Pl-x 16/2012 Propunerea legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (Pl-x 16/2012) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.2 din HG nr.361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cu o nouă literă, lit.) m 1 ), în sensul prevederii obligației Autorității de a face publică lista cu dosarele persoanelor care urmează a fi despăgubite, indicându-se numele, prenumele, data, domiciliul acestora, precum și suma ce urmează să o încaseze. Totodată, prin proiect se prevede că nerespectarea acestei obligații constituie infracțiune, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
142. Pl-x 17/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 17/2012) - lege organică
Obiect de reglementare:
Abrogarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
143. Pl-x 757/2011 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 757/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.97 1 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul alegerii președintelui consiliului județean în două tururi de scrutin.
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
144. Pl-x 12/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 12/2012) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, în vederea utilizării terenurilor din fostele izlazuri comunale, pajiști și arabil, pentru alte activități agricole, în vederea relansării economice a zonelor respective.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
145. Pl-x 612/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.32 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar (Pl-x 612/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.32 din Legea nr.18/1991, republicată, intervențiile legislative vizând ca momentul calculării perioadei de 10 ani în care terenurile atribuite potrivit prevederilor art. 19 alin.(1), art.21 și art.43 nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, să fie cel al înstrăinării proprietății în evidențele comisiilor locale de aplicare a fondului funciar.
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
146. Pl-x 474/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 474/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea Codului penal, în sensul încriminării faptei procurorului, judecătorului, polițistului sau a oricărei alte persoane care prin natura funcției sale are acces la informații din dosarele penale, de a divulga, transmite sau a face publice, în orice mod, date sau informații din aceste dosare înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
147. Pl-x 36/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 36/2012) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.26 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu un nou alineat, potrivit căruia neprezentarea polițistului la evaluările sportive periodice în termen de 6 luni de la data stabilită, motivat de scutirea medicală nejustificată, sau prezentarea și obținerea calificativului „nesatisfăcător", de două ori, să conducă la încetarea raporturilor de serviciu, potrivit prevederilor art.69 din Legea nr. 360/2002.
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
148. Pl-x 710/2011 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România (PL-x 710/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România, ca organi zație profesională de interes public, apolitică și fără scop patrimonial
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
149. Pl-x 84/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale (Pl-x 84/2012) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale, în sensul stimulării notarilor publici de a-și desfășura activitatea în mediul rural.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
150. Pl-x 708/2011 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 708/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în sensul stabilirii unor contravenții și infracțiuni pentru nerespectarea dispozițiilor de sine stătătoare ale acestui act normativ. Prin proiect se prevede și prelungirea cu 12 luni a termenului prevăzut la art.II din Legea nr.175/2010. La data de 23 iulie 2011 a expirat termenul de 12 luni de aplicare a dispozițiilor prevăzute de art.II din Legea nr.175/2010.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
151. Pl-x 709/2011 Proiectul de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilități publice din condominii (PL-x 709/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilități publice din condominii, în vedere asigurării posibilității de recuperare mai ușoară și rapidă a datoriilor proprietarilor de locuințe sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință. Furnizorii vor fi obligați să încheie contracte individuale cu fiecare proprietar în parte, în termen de 180 de zile calendaristice, de la data publicării prezentei propuneri.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
152. Pl-x 822/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 822/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Abrogarea lit.d 1 ) a alin.(2) al art.218 din Legea nr.95/2006 privind reforma sănătății, cu modificările și completările ulterioare, care prevede dreptul asiguraților de a beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
153. Pl-x 857/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 857/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea unor prevederi din Legea nr.95/2006, în vederea unei mai eficiente cheltuiri a banului public, care impune ca activitatea medicală din serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) să fie finanțată în baza contractului-cadru cu casele de asigurări de sănătate, din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, în condițiile legii, inclusiv din donații și sponsorizări.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
. PHCD 53/2010 Vot final amânat

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. (PHCD 53/2010)
Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți

-
. -

Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008.

Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.
Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.

Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009)
______________

-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 aprilie 2021, 21:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro