Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 21 decembrie 2015

Numar înregistrari gasite: 31
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 21.12.2015 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente - 0
2. 21.12.2015 RAPORT suplimentar asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000
a.Adresa comisiei (nr.210/08-12-2015)
b.Raport suplimentar (nr.210/08-12-2015)
210/2013 0
3. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.L.pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decorații al României
a.Adresa comisiei (nr.366/08-12-2015)
b.Raport comun (nr.366/08-12-2015)
145/2014 0
4. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
a.Adresa comisiei (nr.508/23-11-2015)
b.Raport comun (nr.508/23-11-2015)
225/2014 0
5. 21.12.2015 RAPORT comun inlocuitor asupra P.l.pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România
Înlocuieste documentul distribuit în data de 01-09-2014
a.Adresa comisiei (nr.105/25-11-2015)
b.Raport comun inlocuitor (nr.105/25-11-2015)
233/2014 0
6. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
a.Adresa comisiei (nr.672/23-11-2015)
b.Raport comun (nr.672/23-11-2015)
314/2014 0
7. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.L.pentru completarea art.20 din Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
a.Adresa comisiei (nr.557/23-11-2015)
b.Raport comun (nr.557/23-11-2015)
557/2014 0
8. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
a.Adresa comisiei (nr.103/23-11-2015)
b.Raport comun (nr.103/23-11-2015)
31/2015 0
9. 21.12.2015 RAPORT asupra P.l.privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
a.Adresa comisiei (nr.675/14-12-2015)
b.Raport (nr.675/14-12-2015)
276/2015 0
10. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
a.Adresa comisiei (nr.488/23-11-2015)
b.Raport comun (nr.488/23-11-2015)
296/2015 0
11. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
a.Adresa comisiei (nr.708/23-11-2015)
b.Raport comun (nr.708/23-11-2015)
419/2015 0
12. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Înlocuieste documentul distribuit în data de 11-11-2015
a.Adresa comisiei (nr.678/14-12-2015)
b.Raport (nr.678/14-12-2015)
546/2015 2
13. 21.12.2015 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată
a.Adresa comisiei (nr.1065/28-12-2015)
b.Raport (nr.1065/28-12-2015)
584/2015 0
14. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.L.privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
a.Adresa comisiei (nr.270/08-12-2015)
b.Raport comun (nr.270/08-12-2015)
610/2015 1
15. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
Înlocuit de documentul distribuit în data de 12-02-2016
a.Adresa comisiei (nr.179/17-12-2015)
b.Raport (nr.179/17-12-2015)
641/2015 2
16. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
a.Adresa comisiei (nr.676/14-12-2015)
b.Raport (nr.676/14-12-2015)
662/2015 0
17. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
a.Adresa comisiei (nr.1421/15-12-2015)
b.Raport comun (nr.1421/15-12-2015)
663/2015 0
18. 21.12.2015 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
a.Adresa comisiei (nr.674/14-12-2015)
b.Raport (nr.674/14-12-2015)
676/2015 0
19. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
a.Adresa comisiei (nr.648/11-12-2015)
b.Raport comun (nr.648/11-12-2015)
678/2015 0
20. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
a.Adresa comisiei (nr.1495/15-12-2015)
b.Raport comun (nr.1495/15-12-2015)
775/2015 0
21. 21.12.2015 RAPORT comun asupra P.l.pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român
a.Adresa comisiei (nr.1496/15-12-2015)
b.Raport comun (nr.1496/15-12-2015)
776/2015 0
22. 21.12.2015 RAPORT asupra P.l.pentru declararea zilei de 8 martie Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului
a.Adresa comisiei (nr.672/09-12-2015)
b.Raport (nr.672/09-12-2015)
817/2015 0
23. 21.12.2015 RAPORT asupra P.l.privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator
a.Adresa comisiei (nr.1459/08-12-2015)
b.Raport (nr.1459/08-12-2015)
818/2015 0
24. 21.12.2015 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea art.277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3570/03-12-2015)
e.Adresa Consiliului Legislativ (nr.430/14-12-2015)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1300/14-12-2015)
820/2015 1
25. 21.12.2015 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3569/03-12-2015)
e.Adresa Consiliului Legislativ (nr.430/14-12-2015)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1301/14-12-2015)
821/2015 1
26. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
a.Adresa comisiei (nr.363/14-12-2015)
b.Raport (nr.363/14-12-2015)
826/2015 1
27. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată de Nairobi la 18 mai 2007
a.Adresa comisiei (nr.219/17-12-2015)
b.Raport (nr.219/17-12-2015)
858/2015 0
28. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
a.Adresa comisiei (nr.1093/17-12-2015)
b.Raport (nr.1093/17-12-2015)
864/2015 4
29. 21.12.2015 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat României a unui aflux masiv de imigranți
a.Adresa comisiei (nr.395/10-12-2015)
b.Raport (nr.395/10-12-2015)
866/2015 0
30. 21.12.2015 RAPORT asupra P.l.privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002
a.Adresa comisiei (nr.395/17-12-2015)
b.Raport (nr.395/17-12-2015)
875/2015 0
31. 21.12.2015 Forma inițiatorului la P.l.privind schimbarea reședinței comunei Traian Vuia
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
882/2015 0
Calendar
Numar înregistrari gasite: 31

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 septembrie 2022, 22:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro