Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2010 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/06.01.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
2.     2/06.01.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
3.     3/06.01.2010   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
4.     4/06.01.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
5.     5/06.01.2010   LEGE pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
6.     6/06.01.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
7.     7/06.01.2010   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
8.     8/11.01.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
9.     9/14.01.2010   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
10.     10/19.01.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009
11.     11/26.01.2010   LEGEA bugetului de stat pe anul 2010
12.     12/26.01.2010   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
13.     13/02.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
14.     14/02.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
15.     15/02.03.2010   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
16.     16/02.03.2010   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
17.     17/02.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne"
18.     18/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
19.     19/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale
20.     20/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
21.     21/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor
22.     22/02.03.2010   LEGE pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23.     23/02.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
24.     24/02.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
25.     25/02.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
26.     26/02.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
27.     27/02.03.2010   LEGE privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care și-au dat viața pentru România în cele două războaie mondiale
28.     28/02.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
29.     29/02.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
30.     30/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
31.     31/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
32.     32/02.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale în România
33.     33/02.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
34.     34/08.03.2010   LEGE pentru completarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
35.     35/09.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
36.     36/09.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
37.     37/09.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
38.     38/09.03.2010   LEGE pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
39.     39/09.03.2010   LEGE pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
40.     40/09.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
41.     41/12.03.2010   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
42.     42/18.03.2010   LEGE privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
43.     43/18.03.2010   LEGE privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța
44.     44/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
45.     45/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
46.     46/19.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație
47.     47/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
48.     48/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
49.     49/19.03.2010   LEGE privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
50.     50/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
51.     51/19.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
52.     52/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
53.     53/19.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
54.     54/19.03.2010   LEGE pentru abrogarea alin. (2) și (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
55.     55/19.03.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
56.     56/19.03.2010   LEGE privind accesibilizarea fondului forestier național
57.     57/22.03.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
58.     58/25.03.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială "Ford România" - S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova
59.     59/31.03.2010   LEGE pentru modificarea art. 55 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
60.     60/31.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
61.     61/31.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
62.     62/31.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
63.     63/31.03.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
64.     64/31.03.2010   LEGE privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași"
65.     65/31.03.2010   LEGE pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
66.     66/31.03.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
67.     67/31.03.2010   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
68.     68/16.04.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
69.     69/16.04.2010   LEGEA responsabilității fiscal-bugetare
70.     70/16.04.2010   LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
71.     71/16.04.2010   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
72.     72/16.04.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
73.     73/16.04.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 18 februarie 2010 și la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
74.     74/26.04.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
75.     75/06.05.2010   LEGE privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică
76.     76/06.05.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
77.     77/06.05.2010   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice
78.     78/06.05.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
79.     79/06.05.2010   LEGE pentru completarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
80.     80/06.05.2010   LEGE pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
81.     81/06.05.2010   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
82.     82/06.05.2010   LEGE pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor
83.     83/13.05.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
84.     84/13.05.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
85.     85/13.05.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
86.     86/13.05.2010   LEGE pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou
87.     87/20.05.2010   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
88.     88/21.05.2010   LEGE privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
89.     89/21.05.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
90.     90/21.05.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
91.     91/21.05.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
92.     92/21.05.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
93.     93/21.05.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
94.     94/21.05.2010   LEGE privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
95.     95/21.05.2010   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
96.     96/21.05.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES
97.     97/21.05.2010   LEGE pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
98.     98/21.05.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
99.     99/21.05.2010   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
100.     100/03.06.2010   LEGE privind împădurirea terenurilor degradate
101.     101/03.06.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului comun de contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
102.     102/03.06.2010   LEGE pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009
103.     103/03.06.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 11 iunie 2009
104.     104/03.06.2010   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 14 august 1992
105.     105/03.06.2010   LEGE privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București la 18 octombrie 1994
106.     106/03.06.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
107.     107/03.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010
108.     108/03.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
109.     109/03.06.2010   LEGE privind completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
110.     110/03.06.2010   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
111.     111/16.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2010
112.     112/16.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
113.     113/16.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
114.     114/16.06.2010   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operațiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
115.     115/24.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
116.     116/24.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activității de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție și a semnelor de frontieră
117.     117/24.06.2010   LEGE pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
118.     118/30.06.2010   LEGE privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
119.     119/30.06.2010   LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
120.     120/30.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
121.     121/30.06.2010   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
122.     122/30.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
123.     123/30.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
124.     124/30.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
125.     125/30.06.2010   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007
126.     126/30.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
127.     127/30.06.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
128.     128/30.06.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
129.     129/30.06.2010   LEGE pentru completarea art. 322 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
130.     130/30.06.2010   LEGE pentru modificarea art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
131.     131/30.06.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
132.     132/30.06.2010   LEGE privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
133.     133/30.06.2010   LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
134.     134/01.07.2010   LEGE privind Codul de procedură civilă
135.     135/01.07.2010   LEGE privind Codul de procedură penală
136.     136/01.07.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
137.     137/01.07.2010   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
138.     138/01.07.2010   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
139.     139/07.07.2010   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
140.     140/07.07.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
141.     141/12.07.2010   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
142.     142/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
143.     143/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
144.     144/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
145.     145/12.07.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
146.     146/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
147.     147/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
148.     148/12.07.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
149.     149/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
150.     150/12.07.2010   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
151.     151/12.07.2010   LEGE privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
152.     152/12.07.2010   LEGE pentru completarea art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
153.     153/12.07.2010   LEGE privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
154.     154/12.07.2010   LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România, în scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci
155.     155/12.07.2010   LEGEA poliției locale
156.     156/12.07.2010   LEGE pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
157.     157/12.07.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
158.     158/12.07.2010   LEGE pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
159.     159/12.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
160.     160/12.07.2010   LEGE pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
161.     161/12.07.2010   LEGE pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
162.     162/12.07.2010   LEGE pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România și Banca Europeană de Investiții, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, semnat la Luxemburg și la București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997, și a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Paris la 10 septembrie 2009 între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
163.     163/12.07.2010   LEGE pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles
164.     164/12.07.2010   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
165.     165/14.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
166.     166/14.07.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naționale
167.     167/14.07.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
168.     168/14.07.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
169.     169/14.07.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
170.     170/16.07.2010   LEGE pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea art. 101 din Legea locuinței nr. 114/1996
171.     171/16.07.2010   LEGE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
172.     172/16.07.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
173.     173/16.07.2010   LEGE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de CercetareDezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de CercetareDezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
174.     174/16.07.2010   LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
175.     175/16.07.2010   LEGE pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
176.     176/01.09.2010   LEGE privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
177.     177/28.09.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
178.     178/01.10.2010   LEGEA parteneriatului public-privat
179.     179/14.10.2010   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
180.     180/14.10.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind recunoașterea reciprocă a calificărilor obținute în învățământul superior pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ superior din cele două țări, semnat la București la 22 mai 2009
181.     181/14.10.2010   LEGE pentru aderarea României la Acordul privind înființarea și Statutul Organizației de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004
182.     182/14.10.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 28 septembrie 2009
183.     183/14.10.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009
184.     184/14.10.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
185.     185/14.10.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010
186.     186/14.10.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
187.     187/14.10.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
188.     188/14.10.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
189.     189/14.10.2010   LEGE privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României
190.     190/14.10.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
191.     191/14.10.2010   LEGE privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
192.     192/14.10.2010   LEGE privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
193.     193/21.10.2010   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008
194.     194/21.10.2010   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2008
195.     195/22.10.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli
196.     196/22.10.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
197.     197/22.10.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
198.     198/22.10.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
199.     199/22.10.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
200.     200/22.10.2010   LEGE pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
201.     201/22.10.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
202.     202/25.10.2010   LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
203.     203/27.10.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
204.     204/11.11.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
205.     205/11.11.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
206.     206/11.11.2010   LEGE pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
207.     207/11.11.2010   LEGE privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
208.     208/11.11.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
209.     209/11.11.2010   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
210.     210/11.11.2010   LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
211.     211/11.11.2010   LEGE privind modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009
212.     212/11.11.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
213.     213/11.11.2010   LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
214.     214/11.11.2010   LEGE pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
215.     215/11.11.2010   LEGE privind aderarea României la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, și la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
216.     216/11.11.2010   LEGE privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiții "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, județul Neamț"
217.     217/11.11.2010   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naționale care sunt reținute atunci când resursele proprii tradiționale sunt puse la dispoziția bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009
218.     218/11.11.2010   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
219.     219/11.11.2010   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
220.     220/11.11.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010
221.     221/11.11.2010   LEGE pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007
222.     222/18.11.2010   LEGE pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
223.     223/18.11.2010   LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
224.     224/25.11.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 și la București la 2 august 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
225.     225/25.11.2010   LEGE privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007
226.     226/25.11.2010   LEGE pentru denunțarea Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004
227.     227/25.11.2010   LEGE pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C la Convenția privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței părților, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009
228.     228/25.11.2010   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni - București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
229.     229/25.11.2010   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
230.     230/30.11.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
231.     231/07.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
232.     232/07.12.2010   LEGE privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
233.     233/07.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
234.     234/07.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
235.     235/07.12.2010   LEGE pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
236.     236/07.12.2010   LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
237.     237/07.12.2010   LEGE pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
238.     238/07.12.2010   LEGE privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale
239.     239/07.12.2010   LEGE privind modificarea și completarea Legii plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003
240.     240/07.12.2010   LEGE privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi a României
241.     241/07.12.2010   LEGE pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
242.     242/07.12.2010   LEGE pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
243.     243/07.12.2010   LEGE pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
244.     244/07.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
245.     245/07.12.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
246.     246/14.12.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
247.     247/14.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
248.     248/14.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
249.     249/14.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
250.     250/14.12.2010   LEGE privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată
251.     251/14.12.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009
252.     252/14.12.2010   LEGE privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
253.     253/14.12.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății
254.     254/14.12.2010   LEGE pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
255.     255/14.12.2010   LEGE privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
256.     256/14.12.2010   LEGE pentru instituirea Zilei limbii tătare
257.     257/14.12.2010   LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
258.     258/14.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
259.     259/14.12.2010   LEGEA siguranței digurilor
260.     260/14.12.2010   LEGE pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
261.     261/14.12.2010   LEGE privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași
262.     262/16.12.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de înțelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, și a Acordului suplimentar la Memorandumul de înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la București la 28 ianuarie 2010
263.     263/16.12.2010   LEGE privind sistemul unitar de pensii publice
264.     264/22.12.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
265.     265/22.12.2010   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
266.     266/22.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010
267.     267/22.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
268.     268/22.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanțarea, în anul 2010, a Programului "Renașterea satului românesc 10 case pentru specialiști"
269.     269/22.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
270.     270/22.12.2010   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
271.     271/22.12.2010   LEGE pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de informații privind vizele
272.     272/22.12.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București la 31 martie 2010
273.     273/22.12.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România și Regatul Spaniei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
274.     274/24.12.2010   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
275.     275/24.12.2010   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
276.     276/24.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
277.     277/24.12.2010   LEGE privind alocația pentru susținerea familiei
278.     278/24.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
279.     279/24.12.2010   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
280.     280/24.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
281.     281/24.12.2010   LEGE pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
282.     282/28.12.2010   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
283.     283/28.12.2010   LEGE privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
284.     284/28.12.2010   LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
285.     285/28.12.2010   LEGE privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
286.     286/28.12.2010   LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
287.     287/28.12.2010   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
288.     288/28.12.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
289.     289/28.12.2010   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative
290.     290/28.12.2010   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
291.     291/28.12.2010   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998
292.     292/28.12.2010   LEGE pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 martie 2019, 17:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro