Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Regulamentul Camerei Deputaților Versiunea pentru printare

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat in Monitorul Oficial nr. 338 din 27 aprilie 2020

*) Republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 7/2020 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 2 aprilie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul Camerei Deputaților a fost aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994 şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 14 noiembrie 2019.

Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 28 iulie 2020
*)Cu mentiunea ca, potrivit art. II, modificarile intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.

Hotărârea nr. 21 din 2 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2020 .

CAPITOLUL I - Organizarea Camerei Deputaților

SECȚIUNEA 1 - Constituirea Camerei Deputaților

Art. 1 -
Art. 2 -
Art. 3 -
Art. 4 -
Art. 5 -
Art. 6 -
Art. 7 -
Art. 8 -
Art. 9 -
Art. 10 -
Art. 11 -
Art. 12 -

SECȚIUNEA a 2-a - Grupurile parlamentare

Art. 13 -
Art. 14 -
Art. 15 -
Art. 16 -
Art. 17 -
Art. 18 -
Art. 19 -
Art. 20 -

SECȚIUNEA a 3-a - Alegerea preşedintelui Camerei Deputaților şi a celorlalți membri ai Biroului permanent

Art. 21 -
Art. 22 -
Art. 23 -
Art. 24 -
Art. 25 -
Art. 26 -
Art. 27 -
Art. 28 -
Art. 29 -
Art. 30 -
Art. 31 -

SECȚIUNEA a 4-a - Biroul permanent al Camerei Deputaților şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare

Art. 32 -
Art. 33 -
Art. 34 -
Art. 35 -
Art. 36 -
Art. 37 -
Art. 38 -
Art. 39 -

SECȚIUNEA a 5-a - Comisiile Camerei Deputaților

- Dispoziții comune

Art. 40 -
Art. 41 -
Art. 42 -
Art. 43 -
Art. 44 -
Art. 45 -
Art. 46 -
Art. 47 -
Art. 48 -
Art. 49 -
Art. 50 -
Art. 51 -
Art. 52 -
Art. 53 -
Art. 54 -
Art. 55 -
Art. 56 -
Art. 57 -
Art. 58 -
Art. 59 -

- Comisiile permanente ale Camerei Deputaților

Art. 60 -
Art. 61 -
Art. 62 -
Art. 63 -
Art. 64 -
Art. 65 -
Art. 66 -
Art. 67 -
Art. 68 -
Art. 69 -
Art. 70 -
Art. 71 -

- Comisii speciale ale Camerei Deputaților

Art. 72 -

- Comisii de anchetă ale Camerei Deputaților

Art. 73 -
Art. 74 -
Art. 75 -
Art. 76 -
Art. 77 -
Art. 78 -

- 5. Comisii de mediere *)

*) Conform art. 155 alin. (1) din Constituția României, republicată, procedura medierii se referă doar la proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare, înregistrate înainte de adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, rămânând aplicabilă legilor constituționale.

Art. 79 -
Art. 80 -
Art. 81 -
Art. 82 -

CAPITOLUL II - Desfăşurarea lucrărilor Camerei Deputaților

SECȚIUNEA 1 - Sesiunile şi actele Camerei Deputaților

Art. 83 -
Art. 84 -

SECȚIUNEA a 2-a - Ordinea de zi și programul de lucru ale Camerei Deputaților

Art. 85 -
Art. 86 -
Art. 87 -
Art. 88 -
Art. 89 -
Art. 90 -

SECȚIUNEA a 3-a - Procedura legislativă

Art. 91 -
Art. 92 -
Art. 93 -
Art. 94 -
Art. 95 -
Art. 96 -
Art. 97 -
Art. 98 -
Art. 99 -
Art. 100 -
Art. 101 -
Art. 102 -
Art. 103 -
Art. 104 -
Art. 105 -
Art. 106 -
Art. 107 -
Art. 108 -
Art. 109 -
Art. 110 -
Art. 111 -
Art. 112 -
Art. 113 -
Art. 114 -

SECȚIUNEA a 4-a - Procedura de urgență

Art. 115 -
Art. 116 -
Art. 117 -
Art. 118 -
Art. 119 -
Art. 120 -

SECȚIUNEA a 5-a - Procedura de vot

Art. 121 -
Art. 122 -
Art. 123 -
Art. 124 -
Art. 125 -
Art. 126 -
Art. 127 -
Art. 128 -
Art. 129 -
Art. 130 -
Art. 131 -
Art. 132 -
Art. 133 -
Art. 134 -

SECȚIUNEA a 6-a - Cazurile de neconstituționalitate şi solicitările de reexaminare formulate de către Preşedintele României

Art. 135 -
Art. 136 -
Art. 137 -
Art. 138 -
Art. 139 -
Art. 140 -
Art. 141 -

SECȚIUNEA a 7-a - Desfăşurarea şedinței Camerei Deputaților

Art. 142 -
Art. 143 -
Art. 144 -
Art. 145 -
Art. 146 -
Art. 147 -
Art. 148 -
Art. 149 -
Art. 150 -
Art. 151 -
Art. 152 -
Art. 153 -
Art. 154 -
Art. 155 -
Art. 156 -

SECȚIUNEA a 8-a - Procedura privind cererea de urmărire penală a membrilor sau foştilor membri ai Guvernului care sunt deputați

Art. 157 -
Art. 158 -
Art. 159 -
Art. 160 -

CAPITOLUL III - Controlul parlamentar asupra procesului decizional la nivelul Uniunii Europene

SECȚIUNEA 1 - Dispoziții comune

Art. 161 -

SECȚIUNEA a 2-a - Procedura de examinare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene

- A. Dispoziții generale

Art. 162 -
Art. 163 -
Art. 164 -
Art. 165 -

- B. Selecția proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene

Art. 166 -
Art. 167 -
Art. 168 -
Art. 169 -

- C. Examinarea proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene

Art. 170 -
Art. 171 -
Art. 172 -
Art. 173 -
Art. 174 -
Art. 175 -
Art. 176 -
Art. 177 -
Art. 178 -
Art. 179 -
Art. 180 -

SECȚIUNEA a 3-a - Concilierea prevederilor cu conținut divergent din hotărârile celor două Camere

Art. 181 -

SECȚIUNEA a 4-a - Schimbul de informații şi documente între Camera Deputaților şi Guvernul României

Art. 182 -

SECȚIUNEA a 5-a - Verificarea realizării obligațiilor Guvernului

Art. 183 -

SECȚIUNEA a 6-a - Depunerea unei acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Art. 184 -
Art. 185 -
Art. 186 -

CAPITOLUL IV - Moțiuni, întrebări, interpelări, informarea deputaților, petiții şi declarații politice

SECȚIUNEA 1 - Moțiuni

Art. 187 -
Art. 188 -
Art. 189 -
Art. 190 -
Art. 191 -
Art. 192 -
Art. 193 -

SECȚIUNEA 2 - Întrebări

- a) Dispoziții comune

Art. 194 -
Art. 195 -

- b) Întrebări orale

Art. 196 -
Art. 197 -

- c) Întrebări scrise

Art. 198 -
Art. 199 -
Art. 200 -
Art. 201 -

SECȚIUNEA 3: - Interpelări

Art. 202 -
Art. 203 -
Art. 204 -
Art. 205 -

SECȚIUNEA 4 - Ora Guvernului

Art. 206 -

SECȚIUNEA 5 - Ora prim-ministrului

Art. 207 -

SECȚIUNEA 6 - Informarea Camerei Deputaților şi a deputaților

Art. 208 -
Art. 209 -

SECȚIUNEA 7 - Petiții

Art. 210 -
Art. 211 -
Art. 212 -
Art. 213 -
Art. 214 -

SECȚIUNEA 8 - Declarații politice şi intervenții

Art. 215 -
Art. 216 -
Art. 217 -

CAPITOLUL V - Statutul deputatului

SECȚIUNEA 1 - Imunitate parlamentară

Art. 218 -
Art. 219 -
Art. 220 -
Art. 221 -
Art. 222 -
Art. 223 -

SECȚIUNEA a 2-a - Incompatibilități, conflicte de interese şi interdicții

- A. Incompatibilități

Art. 224 -
Art. 225 -
Art. 226 -
Art. 227 -
Art. 228 -
Art. 229 -

- B. Conflictul de interese

Art. 230 -

- C. Interdicții

Art. 231 -
Art. 232 -

SECȚIUNEA a 3-a - Exercitarea mandatului de deputat

Art. 233 -
Art. 234 -
Art. 235 -
Art. 236 -
Art. 237 -
Art. 238 -
Art. 239 -
Art. 240 -
Art. 241 -

SECȚIUNEA a 4-a - Absențe şi concedii

Art. 242 -
Art. 243 -

SECȚIUNEA a 5-a - Sancțiuni

Art. 244 -
Art. 245 -
Art. 246 -
Art. 247 -
Art. 248 -
Art. 249 -
Art. 250 -

CAPITOLUL VI - Serviciile Camerei Deputaților

Art. 251 -
Art. 252 -

CAPITOLUL VII - Dispoziții finale

Art. 253 -
Art. 254 -
Art. 255 -
Art. 256 -
Art. 257 -
Art. 258 -
Art. 259 -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 31 octombrie 2020, 21:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro