ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.119 din 23 decembrie 2010
privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.119 din 23 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.197/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 143/2011
- Senat: P.L. nr. L22/2011
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 892/30 dec. 2010
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
- la data de 29 ian. 2011
totodata, abrogă:
L. nr.136/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
Trimitere la: L. nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.2.429/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizarea licențierii operațiunilor cu produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogat prin H.G. nr.666/2014)
  O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
  L. nr.217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.197/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
- modifică art. 35 alin. (1) lit. b), art. 36, art. 37 alin. (2)
Modificată: O.U.G. nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
- modifică art. 1, art. 2 lit. c), art. 3 lit. a), art. 5 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) și (8), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1), (3) și (7), art. 13, art. 14 alin. (1), (2) și (3), art. 15 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit, a), art. 21 alin. (1) lit. a), art. 29 partea introductivă, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (6), art. 35 alin. (1) lit. l)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 34
dispune republicarea


Marți, 26 martie 2019, 04:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.