LEGEA nr.1 din 5 ianuarie 2011
educației naționale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.090/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121, art. 124, art. 125, art. 128 alin. (5), art. 207 alin. (1), art. 209, art. 215 alin. (1), art. 288 alin. (1), precum și ale art. 289 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 121, art. 124, art. 125, art. 128 alin. (5), art. 207 alin. (1), art. 209, art. 215 alin. (1), art. 288 alin. (1), precum și ale art. 289 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.569/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 209
  D.C.C. nr.306/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995 și ale art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 18 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.597/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 112 alin. (2) teza întâi din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 112 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.698/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 215 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.699/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 248 alin. (4)
  D.C.C. nr.992/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93, art. 96 alin. (2) lit. aj-c), alin. (7) lit. e), h) și i), art. 254 alin. (3) în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "și la unitățile de învățământ" alin. (8)-(11), (13)-(17) și (20), art. 257 alin. (2) și (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) și (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima și art. 282 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 96 alin. (2) lit. a) și b), alin. (7) lit. e) și i), art. 254 alin. (3) în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma „și la unitățile de învățământ", alin. (8)—(11), (13)—(17) și (20), art. 257 alin. (2) și (3) și art. 258 alin. (1), (3), (5) și (7) - art. 93, art. 96 alin. (2) lit. c) și alin. (7) lit. h), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultimă și art. 282
  D.C.C. nr.205/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ale art. 13 și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și ale art. 215 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 215 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7)
  D.C.C. nr.106/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 253 alin. (1) lit. a) și b)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.148/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 215 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 18 alin. (1) și alin. (2) teza a doua și a treia
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 18 alin. (2) teza întâti
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.78/2015 DECIZIA nr. 78 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2541 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 2541 alin. (1) și alin. (3) lit. b)
  D.C.C. nr.670/2015 DECIZIA nr. 670 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 și 78 din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 77 și 78
  D.C.C. nr.900/2015 DECIZIA nr. 900 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 252 alin. (7)
  D.C.C. nr.419/2017 DECIZIA nr. 419 din 15 iunie 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (2) și alin. (21) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 284 alin. (2) și alin. (21)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.307/2018 DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și ale art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 37 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.369/2018 DECIZIA nr. 369 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 362 alin. (8)
  D.C.C. nr.600/2018 DECIZIA nr. 600 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 lit. I) din Legea educației naționale nr. 1 /2011
- art. 250 lit. I) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.518/2019 DECIZIA nr. 518 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 326, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.532/2019 DECIZIA nr. 532 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 18, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.595/2019 DECIZIA nr. 595 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 294 alin. (4), ale art. 301 alin. (1) și (2) și ale art. 362 alin. (2)-(8) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 294 alin. (4), art. 301 alin. (1) și (2) și art. 362 alin. (2)-(8), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.618/2019 DECIZIA nr. 618 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 362 alin. (6), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.657/2019 DECIZIA nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "pe bază de abonament", cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- sintagma ”pe bază de abonament”, cuprinsă în art. 84 alin.(3)


Luni, 29 noiembrie 2021, 16:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.