LEGEA nr.1 din 5 ianuarie 2011
educației naționale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.3.753/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ
art. 361 alin. (6)
  H.G. nr.100/2011 privind acordarea unor măsuri de sprijin pentru familiile persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara
  O. nr.3.759/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  O. nr.3.760/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  O. nr.3.761/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.5.644/2012)
  I. nr.1/2011 INSTRUCȚIUNE privind menținerea în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare
art. 361 alin. (6)
  I. nr.2/2011 INSTRUCȚIUNE privind decontarea navetei cadrelor didactice
art. 105 alin. (2) lit. f), art. 276, art. 304 alin. (14)
  I. nr.3/2011 INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 94, art. 253
  O. nr.3.794/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.3.011/2015)
art. 217, art. 219 alin. (3)
  O. nr.3.795/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea componenței nominale a Consiliului Național al Cercetării Științifice (abrogat prin O. nr.3.011/2015)
  O. nr.3.890/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale (abrogat prin O. nr.4.507/2018)
  O. nr.3.931/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.5.644/2012)
  I. nr.4/2011 INSTRUCȚIUNE privind finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit
  O. nr.3.980/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică și științe ale naturii din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.5.644/2012)
  O. nr.3.983/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.5.644/2012)
  O. nr.3.982/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Științe inginerești din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.5.644/2012)
  O. nr.3.991/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale
  O. nr.4.033/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
art. 120, art. 137, art. 140, art. 143, art. 145, art. 146
  O. nr.4.062/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului (abrogat prin O. nr.3.751/2015)
art. 209 și art. 364 alin. (2)
  O. nr.4.061/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
art. 142, art. 151, art. 156, art. 158, art. 163, art. 172, art. 174, art. 176, art. 199, art. 200
  H.G. nr.414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012
  O. nr.4.070/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.034/2010 privind structura anului școlar 2010-2011
art. 94
  O. nr.4.089/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.5.644/2012)
  H.G. nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
art. 295 alin. (1)
  O. nr.4.285/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul universitar de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
  O. nr.4.292/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind structura anului școlar 2011-2012
  O. nr.4.345/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011
  O. nr.6.419/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Nomenclatorului general defuncții didactice și de cercetare auxiliare din învățământul superior
art. 286 alin. (7)
  O. nr.3.074/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia (abrogat prin O. nr.3.885/2017)
  O. nr.3.163/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (abrogat prin O. nr.4.750/2019)
art. 361 alin. (6)
  O. nr.3.168/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani
art. 94
  O. nr.3.199/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
  O. nr.3.202/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2012
art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 248 alin. (3)-(6), art. 262, art. 263
  O. nr.3.205/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județele afectate de ninsori și viscol
  O. nr.3.223/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
art. 147 alin. (1)
  O. nr.3.271/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație (abrogat prin O. nr.3.545/2013)
  O. nr.3.283/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011
art. 61
  O. nr.3.295/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
art. 246 alin. (2)
  O. nr.3.313/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mașter și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013
  O. nr.3.342/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea unor programe pentru acordarea definitivării în învățământ
art. 241
  O. nr.3.438/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare și administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a
  O. nr.3.437/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competentelor fundamentale la finalul clasei a ll-a
art. 74 alin. (2)
  O. nr.3.439/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a
art. 74 alin. (4)
  O. nr.3.462/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar
  O. nr.3.461/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 (abrogat prin O. nr.438/2021)
  O. nr.3.470/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat
  O. nr.3504/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
art. 168
  O. nr.3.539/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic
  O. nr.M.30/2012 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României
art. 41, art. 176 alin. (5)
  O. nr.3.579/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.436/2011 (abrogat prin O. nr.3.067/2020)
art. 216 alin. (2) lit. f)
  H.G. nr.230/2012 privind înființarea Facultății de Medicină și Farmacie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
  O. nr.3.666/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
art. 202 alin. (3)
  H.G. nr.272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care acționează pentru Autoritatea Națională Palestiniană
art. 206 alin. (1)
  O. nr.3.677/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind echivalarea și recunoașterea actelor de studii obținute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România
  O. nr.3.693/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a învățământului Superior și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.6.145/2016)
art. 216, art. 217, art. 218 și art. 220
  O. nr.3.697/2012 al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia și a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  O. nr.3778/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Cerificatelor Universitare
  O. nr.3.866/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene
art. 280
  O. nr.3.955/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.4.608/2012)


Luni, 06 decembrie 2021, 23:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.