ORDIN nr.2.351 din 30 decembrie 2010
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.351 din 30 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Publicare: M.Of. nr. 54/21 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.590/2003 privind tratatele
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998
  H.G. nr.966/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării și dezvoltării, semnat la București la 13 martie 2007
  L. nr.17/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007
  L. nr.137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
  L. nr.164/2010 pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
  L. nr.180/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind recunoașterea reciprocă a calificărilor obținute în învățământul superior pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ superior din cele două țări, semnat la București la 22 mai 2009
  L. nr.182/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 28 septembrie 2009
  H.G. nr.1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010
  L. nr.203/2010 pentru ratificarea Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
  H.G. nr.1.092/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010
  O. nr.2.055/2010 al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la București la 8 octombrie 2010 și 2 noiembrie 2010, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
  O.U.G. nr.101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
  H.G. nr.1.203/2010 privind aprobarea Programului de cooperare în domeniul educației, științei și culturii dintre Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (care acționează pentru Autoritatea Națională Palestiniană) pentru anii 2010-2012, semnat la București la 12 iulie 2010


Luni, 08 martie 2021, 06:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.