HOTĂRÂRE nr.122 din 16 februarie 2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2011

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.122 din 16 februarie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 137/23 feb. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
art. 9 alin. (1)
  O.U.G. nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogata prin O.U.G. nr.101/2006, L. nr.123/2015)
art. 1 alin. (7)
  O.U.G. nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare
art. 3 alin. (2)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 51
  L. nr.399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
art. 2
  O.U.G. nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.380/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare
  L. nr.399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.228/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2011
- înlocuiește anexa nr. 1


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 15:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.