HOTĂRÂRE nr.234 din 16 martie 2011
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.234 din 16 martie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 201/23 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.37/2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
art. 15 alin. (1)
  O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor


Joi, 05 decembrie 2019, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.