DECIZIE nr.335 din 10 martie 2011
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și a dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.335 din 10 martie 2011
Emitent: Curtea Constituțională
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 355/23 mai. 2011
Functie activa:
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală în măsura în care se interpretează că valoarea contribuției minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din dividende și dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe țară, lunar.(termenul se împlinește la 6 iulie 2011), după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și art. 257 alin. (1), alin. (2) lit. a)—d) și alin. (22)—(8)
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală


Sâmbătă, 30 mai 2020, 08:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.