DECIZIE nr.343 din 10 martie 2011
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.343 din 10 martie 2011
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 387/2 iun. 2011
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
- art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (1) și (2)


Duminică, 25 octombrie 2020, 03:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.