ORDONANȚĂ nr.11 din 23 ianuarie 1996
privind executarea creantelor bugetare
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică locală
impozite taxe și alte venituri la bugetele locale, aprobarea procedurii și competențelor de acordare
H.G. nr.714/1999
O.G. nr.11/1996

Asigurări sociale de sănătate
contribuții, încasare, condiții
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
O. nr.332/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.331/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.74/2000   (C.N.A.S.)

Asigurări sociale de stat
creanțe bugetare, executare
H.G. nr.1.010/2001
O.G. nr.11/1996

Bugetul asigurărilor sociale de stat
înlesniri la plata obligațiilor datorate, procedură, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.43/2001

plata contribuției datorate bugetului de asigurări sociale de stat
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.1.010/2001

Bugetul de asigurări sociale de sănătate
înlesniri la plată a obligațiilor bugetare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.43/2001

Bugetul de stat
creanțe bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.1.010/2001
O. nr.83/1997   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

majorări de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.670/1999
H.G. nr.1.043/2001

majorări de întârziere, executare creanțe bugetare, aplicare, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.68/1999
O. nr.608/1999   (M.F.)

obligații bugetare, anulare, condiții
O.G. nr.11/1996

pe anul 1999, subvenții din bugete locale, stingerea unor obligații de plată, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.140/1999
O. nr.1.223/1999   (M.F.)

proceduri și competențe de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.43/2001

Bugetul local al comunei, orașului și județului
impozite, taxe și alte venituri, înlesniri la plată, aprobarea procedurii și competențelor de acordare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.714/1999

Bunuri
culturale
trecere în proprietatea publică a statului ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

executare silită, pentru realizarea creanțelor bugetare
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.741/1996   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.1.631/1999   (M.F.)
O. nr.172/2001   (M.F.P.)

imobile ale debitorilor persoane juridice, executare silită, trecerea în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

imobile supuse executării silite, proces-verbal de trecere în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.542/1999   (M.F.)

sechestrate
O.G. nr.11/1996

Calamități naturale
categorii de obligații bugetare, anulare, condiții
O.G. nr.11/1996

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale C.N.P.A.D.A.S.
împuternicire, legitimații, emitere, executare silită a creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat
O.G. nr.11/1996
O. nr.398/2001   (M.M.S.S.)

Contabilitate
evidențierea stingerii unor obligații în anul 1999, condiții, în
regiilor autonome, societăților comerciale și servicii publice de interes local (Compania Națională de Electricitate-S.A., Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz-S.A., Societatea Națională a Petrolului Petrom-S.A. și a unităților furnizoare ale acestora)
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.140/1999
O. nr.1.223/1999   (M.F.)

trezoreria statului
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.140/1999
O. nr.1.223/1999   (M.F.)

reflectare în contabilitate a bunurilor imobile trecute în proprietatea statului prin executare silită a debitorilor
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
executarea creanțelor bugetare
O.G. nr.11/1996

Creanțe bugetare
administrate de M.S.F., executare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998
O. nr.768/1997   (M.S.)

executare, condiții
L. nr.72/1996
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.461/1996   (M.F.)
O. nr.1.740/1996   (M.F.)
O. nr.1.741/1996   (M.F.)
O. nr.2.312/1996   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.398/1999   (M.F.)
O. nr.1.376/1999   (M.F.)
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

executare silită
O.G. nr.11/1996
O.G. nr.14/1999
O. nr.1.461/1996   (M.F.)
O. nr.2.452/1996   (M.F.)
O. nr.2.494/1998   (M.F.)

înlesniri la plată celor administrate de M.M.S.S.
O.G. nr.11/1996
O. nr.198/2001   (M.M.S.S.)

înlesniri la plată la fondurile speciale
O.G. nr.11/1996
O. nr.341/1999   (M.I.C.)

la Fondul inițial de asigurări sociale de sănătate și la Fondul special pentru sănătate, obligațiile persoanelor juridice în calitate de angajatori, executare
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

prescripția dreptului de a cere executarea silită
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.494/1998   (M.F.)

restanțe, modalități de stingere la societăți comerciale la care statul este acționar, norme metodologice
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.269/1999

termen de plată, stabilire
O.G. nr.11/1996
O.G. nr.51/1998
O. nr.840/1999   (M.F.)

Datoria publică internă a statului
creanțe bugetare, executare
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.801/1995   (M.F.)

Drumuri
publice
Fondul special al drumurilor publice
L. nr.118/1996
O.G. nr.11/1996
O.G. nr.14/1999
O. nr.2.051/1997   (M.F.)

Evaziune fiscală
executare, creanțe bugetare
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

Executare silită
creanțe bugetare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998
H.G. nr.1.010/2001
O. nr.1.801/1995   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.527/1997   (M.M.P.S.)
O. nr.768/1997   (M.S.)

eliberarea și distribuirea sumelor și prescripția dreptului de a cere executarea silită
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.494/1998   (M.F.)

împuternicire organe de executare ale CNPADAS, creanțe bugetare de asigurări sociale de stat, condiții
O.G. nr.11/1996
O. nr.398/2001   (M.M.S.S.)

neexecutarea obligațiilor de către persoanele juridice în calitate de angajatori privind plata datorată pentru Fondul inițial de asigurări sociale de sănătate și Fondul special de sănătate
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

sume recuperate, destinație
O.G. nr.11/1996

trecerea în proprietatea statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, condiții
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

Fisc
declarație
inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Fondul de asigurări sociale de sănătate
executare creanțe
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

Fondul de stimulare
cote din sumele încasate din activitatea de executare silită, stimulente personalului antrenat în această acțiune
O.G. nr.11/1996

Fondul pentru plata ajutorului de șomaj
competențe de acordare a unor înlesniri la plata unor contribuții
O.G. nr.11/1996

contribuție, declarație
O.G. nr.11/1996

Fondul special al drumurilor publice
executare creanțe, înlesniri, acordare, proceduri și competențe
O.G. nr.11/1996
O.G. nr.14/1999
O. nr.363/1999   (M.Tr.)

Fondul special pentru sănătate
creanțe, executare
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.768/1997   (M.S.)

Formulare în activitatea financiară și contabilă
tipizate
modele, aprobare
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.801/1995   (M.F.)

Imobile
bunuri ale debitorilor persoane juridice, executare silită, trecere în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

Impozit
declarații
inventar, obligații bugetare, pe ani fiscali, model
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

înlesniri, amânări la plată, aprobarea procedurii și a competențelor de acordare, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1.195/2001   (M.F.P.)

Impozite și taxe locale
formulare tipizate, model, regim de tipărire și difuzare, încasare impozite, aprobare
L. nr.27/1994
L. nr.189/1998
O.G. nr.11/1996
O. nr.805/19a/6.283/1999   (M.F., D.A.P.L.)

și alte venituri ale bugetelor locale, înlesniri la plată, aprobarea procedurii și competențelor de acordare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.714/1999

Insolvabilitate
proces-verbal de constatare
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.542/1999   (M.F.)

Legitimații
pentru personalul împuternicit să efectueze procedura de executare silită a creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat
O.G. nr.11/1996
O. nr.398/2001   (M.M.S.S.)

Licitații publice
organizare pentru oferte primite de la societățile de administrare sau de investiții pentru încheierea contractelor de administrare a societăților comerciale la care statul este acționar, condiții
O.G. nr.11/1996

Majorări de întârziere
datorate pentru
neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilire cotă
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.68/1999
H.G. nr.670/1999
H.G. nr.1.043/2001
O. nr.608/1999   (M.F.)

debitori, obligații bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

declarație inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

eșalonări, înlesniri la plata executării creanțelor bugetare
O.G. nr.11/1996

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
plata obligațiilor datorate bugetului de asigurări sociale de stat, înlesniri
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.43/2001

Penalități
debitori, obligații bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Persoane juridice
debitoare, bunuri, executare silită, trecere în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

Plăți integrale/rate
creanțe bugetare, înlesniri
O.G. nr.11/1996

Prescripție extinctivă
drept de a cere executarea silită privind
o creanță bugetară, termene
O.G. nr.11/1996

Privatizare
tratative vânzare pachete de acțiuni la societățile comerciale, participare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.2.113/1998   (M.F.)

Proprietate publică
a statului
trecere bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001

Somație
formular tipizat, model
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.542/1999   (M.F.)

Stare de necesitate
categorii de obligații bugetare, anulare, condiții
O.G. nr.11/1996

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)
cereri de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, mod de soluționare
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.950/2001   (M.F.P.)

Taxe
declarații
inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

înlesniri la plată, condiții
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.195/2001   (M.F.P.)

proceduri și competențe de acordare a unor înlesniri, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997

și impozite
și alte venituri ale bugetelor locale, înlesniri la plată, aprobarea procedurii și competențelor de acordare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.714/1999

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
acțiuni și cereri introduse de Ministerul Finanțelor și organele sale teritoriale
O.G. nr.11/1996

Taxe locale
formulare tipizate, model, regim de tipărire și difuzare și încasare impozite, aprobare
L. nr.27/1994
L. nr.189/1998
O.G. nr.11/1996
O. nr.805/19a/6.283/1999   (M.F., D.A.P.L.)

Terț
poprit, amendă civilă pentru nerespectarea obligațiilor
O.G. nr.11/1996


Marți, 05 iulie 2022, 06:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.