ORDONANȚĂ nr.11 din 23 ianuarie 1996
privind executarea creantelor bugetare
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.158/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 72 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996
  D.C.C. nr.170/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.53/1997
  D.C.C. nr.31/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. 3 și 4 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.108/1996
  D.C.C. nr.99/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. 2 și ale art. 25 alin. 1-4 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.53/1997
  D.C.C. nr.208/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. 2 și 3 și ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996
  D.C.C. nr.84/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor, ale art. 10 alin. 2, coroborate cu cele ale art. 23 și 25 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.108/1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr.53/1997, precum și ale art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.224/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificarile și completările ulterioare
  D.C.C. nr.46/2001 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.42 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată prin Legea nr.108/1996
  D.C.C. nr.80/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23-25, art. 58 alin. 3, art. 67 alin. 3, art. 77 și 81 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.90/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2001
  D.C.C. nr.99/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998, precum și ale art. 82 alin. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2001
  D.C.C. nr.104/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 3, art. 66 alin. 3, art. 671 alin. 1 și ale art. 71 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.149/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 506/2001
  D.C.C. nr.179/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.208/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 78 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.209/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.207/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2001
  D.C.C. nr.264/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
art. 24
  D.C.C. nr.305/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.354/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare


Marți, 05 iulie 2022, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.