ORDONANȚĂ nr.11 din 23 ianuarie 1996
privind executarea creantelor bugetare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.874/2002 pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare și a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau eșalonării la plată a obligațiilor bugetare (abrogat prin H.G. nr.1.513/2002)
  H.G. nr.1.269/2002 privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile și dotări specifice activității din patrimoniul Societății Naționale "Tutunul Românesc" - S.A., supuse executării silite


Marți, 05 iulie 2022, 06:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.