ORDONANȚĂ nr.11 din 23 ianuarie 1996
privind executarea creantelor bugetare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1/2003 al președintelui Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Național al Cinematografiei
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală


Marți, 05 iulie 2022, 06:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.