LEGE nr.56 din 16 aprilie 1997
pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
  O. nr.631/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogat prin O. nr.13/2007)
  O. nr.109/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozițiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată
  O. nr.121/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de declarare a substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată, și de autorizare a instalațiilor pentru producerea acestor substanțe
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
  O. nr.177/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la declarațiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată
  H.G. nr.920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (abrogat prin H.G. nr.1.423/2009)
  O.U.G. nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
  O. nr.101/2011 al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (abrogat prin O. nr.914/2012)


Joi, 02 iulie 2020, 15:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.