Hotarare nr.425 din 20 mai 2014
pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.425 din 20 mai 2014
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 391/27 mai. 2014
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
- abrogă art. 5 alin. (1) pct. 5
  H.G. nr.787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii
- modifică art. 1 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
- abrogă art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7
  H.G. nr.1.609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale
- modifică titlul, articolul unic, anexa
  H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice (abrogat prin L. nr.225/2016)
- modifică anexa
  H.G. nr.1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole
- modifică art. 5, art. 6
  H.G. nr.902/2012 Hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (abrogat prin H.G. nr.962/2017)
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1) - (3), art. 5, art. 7; abrogă art. 8; înlocuiește anexele nr. 1 și 2


Joi, 09 iulie 2020, 20:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.