HOTĂRÂRE nr.470 din 4 iunie 2014
pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.470 din 4 iunie 2014
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 426/10 iun. 2014
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
- la 10 octombrie 2014
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.227/2008 privind completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.787/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (abrogat succesiv prin H.G. nr.1.004/2016, H.G. nr.923/2020)
- modifică art. 3 alin. (1), (3)-(6) și (8)-(10), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. j), art. 7 alin. (7); introduce alin. (1 1) și alin. (4)-(9) la art. 6; modifică și completează anexa
  H.G. nr.878/2015 privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (abrogat succesiv prin H.G. nr.1.004/2016, H.G. nr.923/2020)
- modifică art. 7 alin. (4)
  O.U.G. nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- abrogă art. 7 și 8
Abrogat: H.G. nr.1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
  H.G. nr.923/2020 pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a celor privind provenienta si circulatia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului
- abrogă hotărârea la data de 30 ianuarie 2021


Luni, 08 martie 2021, 05:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.