LEGE nr.121 din 18 iulie 2014
privind eficiența energetică

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.121 din 18 iulie 2014
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 201/2011
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 574/1 aug. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.540/2014 pentru promulgarea Legii privind eficiența energetică
Modificată: L. nr.160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică
- modifică art. 3 alin. (2) lit. f) și p), art. 4 pct. 15, art. 4 pct. 38 și 43, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (5), art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (6) - (14), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (1) lit. a) și b), art. 11 alin. (2), art. 11 alin.(3) partea introductivă, art. 17 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 17 alin. (2) lit. b), art. 18 alin. (1) și (2) ( intră în vigoare la 5 august 2016); introduce lit. r) la art. 3 alin. (2), pct. 191 la art. 4, pct. 341 la art. 4, alin. (41) la art. 7, alin. (41) - (43) la art. 8, alin. (81) și (82) la art. 8, alin. (15)-(22) la art. 9, alin. (11) la art. 14, alin. (101) la art. 14, alin. (41) la art. 15
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1); introduce alin. (7) la art. 3; abrogă art. 3 alin. (2)-(6)


Duminică, 31 mai 2020, 04:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.