LEGE nr.1 din 7 ianuarie 1991
privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională
Fisa actului

Descriptori:

Absolvenți
ai instituțiilor de învățământ
ajutor de șomaj, condiții
O.U.G. nr.96/2001
L. nr.1/1991

Ajutor de integrare profesională
acordare, cuantum, condiții
L. nr.1/1991

Ajutor de șomaj
acordare, încetare și suspendare a plății, condiții
L. nr.1/1991

Alocație de sprijin
încetarea/suspendarea plății, criterii, condiții
L. nr.1/1991

Alocație de stat pentru copii
pentru persoane care primesc ajutor de șomaj/sprijin
L. nr.1/1991

Centre de calificare și recalificare a șomerilor
înființare
L. nr.1/1991
H.G. nr.288/1991
O. nr.435/1995   (M.M.P.S.)

Centre de perfecționare a personalului
reintegrare în muncă
L. nr.1/1991

Concedieri colective din companii naționale, regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
măsuri de protecție socială ale persoanelor ale căror contracte de muncă au fost desfăcute, acordare, condiții
L. nr.1/1991
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

salariați disponibilizați, beneficiari de ajutor de șomaj și de alocație de sprijin conform
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
vezi:  Programe de restructurare
vezi:  Companii naționale
vezi:  Carta socială europeană revizuită
vezi:  Programe de restructurare a societăților comerciale

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
ajutorul de șomaj
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.96/2001

socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională
L. nr.1/1991

Cursuri de calificare, perfecționare și conversie profesională a adulților
centre de calificare și recalificare profesională pentru șomeri
L. nr.1/1991

Drepturile omului
protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională
L. nr.1/1991

Femei
ajutor
de șomaj
L. nr.1/1991

Fondul pentru plata ajutorului de șomaj
constituire, utilizare
L. nr.1/1991

Instanțe judecătorești
competențe
plata ajutorului de șomaj
L. nr.1/1991

Locuință
de serviciu
păstrare pe perioada ajutorului de șomaj sau alocației de sprijin, condiții
L. nr.1/1991

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Corpul de control specializat pentru urmărirea activității privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj, constituire
L. nr.1/1991

Muncă
resurse de muncă, calificare, recalificare, protecție socială
L. nr.1/1991

Pensie
de invaliditate, titulari și urmași, pentru
persoane care și-au pierdut capacitatea de muncă în perioada pentru care primesc ajutor de șomaj
L. nr.1/1991

Persoane fizice
ajutor de șomaj, acordat unor categorii de persoane, excepții
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.96/2001

Plăți compensatorii
pentru concedieri colective din regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat, acordare, condiții
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999

Protecție socială
concedieri colective, plăți compensatorii, conturi curente personale, purtătoare de dobândă, deschise la Casa de Economii și Consemnațiuni
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

pentru șomeri și reintegrare profesională
L. nr.1/1991

Regii autonome
restructurare, lichidare, concedieri colective, protecție socială
L. nr.1/1991
O.G. nr.15/1993
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999

Securitate socială și protecție a muncii
securitate și protecție socială, drepturi
L. nr.1/1991
L. nr.61/1993
L. nr.44/1994
L. nr.67/1995
L. nr.145/1997
L. nr.19/2000
H.G. nr.1.169/2001

Șomaj
ajutor de șomaj, acordare, persoane, condiții
L. nr.1/1991

Șomeri
drepturi
L. nr.1/1991

măsuri de protecție socială și reintegrare profesională
L. nr.1/1991

plăți compensatorii, pentru concedieri colective din regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat, acordare, condiții
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Vechimea în muncă
persoane
care primesc ajutor de șomaj, condiții
L. nr.1/1991


Luni, 26 august 2019, 02:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.