ORDONANȚĂ nr.29 din 22 august 1997
privind Codul aerian
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
de aviație
anchetare
O.G. nr.19/1997
O. nr.305/1995   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

informare, limita răspunderii transportatorilor aerieni
O. nr.736/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

Acțiune penală
punere în mișcare pentru
faptele prevăzute la art. 971 -9714 din Codul aerian, condiții
O.G. nr.29/1997

Aeronautică civilă
obiective aflate în zonele supuse servituților de aeronatutică civilă RACR -CADT, documentații tehnice, avizare, Reglementări
O.G. nr.29/1997
O. nr.1.834/2001   (M.L.P.T.L.)
H.G. nr.405/1993

servituți de aeronautică civilă și zone supuse servituților de aeronautică civilă RACR -SACZ, Reglementări
O. nr.1.833/2001   (M.L.P.T.L.)
O.G. nr.29/1997

Aeronave
aviație civilă
O.G. nr.29/1997

Directive de navigabilitate/RACR-39, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.704/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

închiriate în sistem wet-lease, condiții
O. nr.737/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

înmatriculare aeronave civile/RACR-47, reglementări
O.G. nr.19/1997
O. nr.286/2000   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

materiale, piese, procese și dispozitive utilizare conform Reglementărilor europene JARTSO
O.G. nr.19/1997
O. nr.786/2000   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

norme tehnice de navigabilitate -executare lucrări de întreținere la recipiente sub presiune
O. nr.375/1998   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

personal tehnic aeronautic/RACR-LPTA, licențiere
O.G. nr.19/1997
O. nr.544/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

produse și piese asociate, certificare în conformitate cu dispozițiile Reglementării europene JAR-21
O.G. nr.19/1997
O. nr.785/2000   (M.Tr.)
O. nr.434/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

Agenți economici
licență de lucru pentru activități în perimetrul infrastructurii aeroportuare, eliberare, condiții
O.G. nr.29/1997

Agricultură
activități, condiții
O.G. nr.29/1997

Asediu, stare de urgență
instituire, sau declarare mobilizări parțiale sau generale a forțelor armate, ori agresiune împotriva țării, suspendare de drept a dispozițiilor Codului aerian, activitate aeronautică, desfășurare, condiții
O.G. nr.29/1997

Aviație civilă
codul aerian, regim juridic
O.G. nr.29/1997

accidente, incidente, cercetare, investigație tehnică
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.51/1999
O. nr.305/1995   (M.Tr.)

aeronave închiriate în sistem wet-lease, condiții
O.G. nr.29/1997
O. nr.737/1999   (M.Tr.)

aplicare Reglementări europene JARSTD, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.814/2000   (M.Tr.)

avioane cu două motoare cu turbină, înmatriculate în România, operare în condiții de timp de zbor extins (ETOPS), reglementare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.781/1999   (M.Tr.)

Directive de navigabilitate RACR-39
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.704/1999   (M.Tr.)

înmatriculare aeronave civile/RACR-47, reglementări
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.286/2000   (M.Tr.)

organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.439/1999   (M.Tr.)

operatori aerieni RACR-AOA
autorizare, reglementări aeronautice civile
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.703/1998   (M.Tr.)
O. nr.403/1999   (M.Tr.)

certificare, reglementări aeronautice civile românești
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.404/1999   (M.Tr.)

personal tehnic aeronautic/RACR-LPTA, licențiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.544/1999   (M.Tr.)

proceduri de certificare pentru aeronave, produse și piese asociate, aprobarea aplicării, reglementări europene JAR-21
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.434/1999   (M.Tr.)

reglementare europeană JAR-66 -Personal de certificare a întreținerii
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)

reglementări aeronautice civile române, protecția mediului, RACR-PM
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.9/2000   (M.Tr.)

siguranța zborurilor, aplicarea Reglementării europene JAR-147
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)
O. nr.405/2000   (M.Tr.)

Căi de atac
împotriva
sancțiunilor aplicate agenților economici producători de bunuri materiale din domeniul industriei, destinate comercializării
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.57/2000
O. nr.275/1999   (M.I.C.)

Cercetare științifică
activitate, operațiuni de lucru aerian, condiții
O.G. nr.29/1997

Codul aerian
regim juridic
O.G. nr.29/1997

contravenții
O.G. nr.29/1997
H.G. nr.606/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
codul aerian
O.G. nr.29/1997
H.G. nr.606/2001

Industrie
activități, operațiuni de lucru aerian, condiții
O.G. nr.29/1997

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
Codul aerian
O.G. nr.29/1997

Mediu înconjurător, ecologie
protecție, regim juridic
L. nr.137/1995
L. nr.26/1996
O.G. nr.29/1997

impact, protecție
aviație civilă
O.G. nr.29/1997

protecție, condiții, măsuri
L. nr.139/2000
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.80/2000
O.G. nr.81/2000
H.G. nr.17/2001
H.G. nr.19/2001

reglementări aeronautice civile române, protecție RACR-PM
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.9/2000   (M.Tr.)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
autoritate de stat în domeniul
aviației civile
O.G. nr.29/1997

Operatori aerieni RACR-AOA
autorizare, certificare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.403/1999   (M.Tr.)
O. nr.404/1999   (M.Tr.)

Personal aeronautic civil
aplicare reglementări europene JAR STD, JAR-66, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)
O. nr.814/2000   (M.Tr.)

atestare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.739/2000   (M.Tr.)

Personal din aviația României
aeronautic, din aviația civilă, regim juridic
O.G. nr.29/1997

Publicitate
operațiuni de lucru aerian, condiții
O.G. nr.29/1997

Radiocomunicații
organizare operațională sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS, reglementare aeronautică civilă
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.439/1999   (M.Tr.)

Registrul de evidență a tuturor aerodromurilor civile autorizate în România
evidența ținută de MLPTL
O.G. nr.29/1997

Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile
înmatriculare aeronave civile, condiții
O.G. nr.29/1997

Sănătate publică
activitate, operațiuni de lucru aerian, condiții
O.G. nr.29/1997

Silvicultură
activități, operațiuni de lucru aerian, condiții
O.G. nr.29/1997

Spațiul aerian al României
regim juridic, Codul aerian
O.G. nr.29/1997

Sport
aeronautic, practicare, condiții
O.G. nr.29/1997
O. nr.739/2000   (M.Tr.)

Tarife
utilizarea instal, ațiilor și serviciilor de navigație aeriană, condiții
O.G. nr.29/1997
vezi:  Cazare
vezi:  călătorii pe C.F.R.

Transporturi aeriene
Codul aerian
O.G. nr.29/1997

aeronave
cu două motoare cu turbină, înmatriculate în România, operare în condiții de timp de zbor extrem (ETOPS), reglementări
O.G. nr.17/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.781/1999   (M.Tr.)

închiriate în sistem wet-lease, condiții
O.G. nr.29/1997
O. nr.737/1999   (M.Tr.)

aplicare
Reglementări europene JAR FCL.1, JAR FCL.2, JAR FCL.3, proceduri de certificare pentru aeronave, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.248/1999   (M.Tr.)
O. nr.434/1999   (M.Tr.)

autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1, reglementări aeronautice civile
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.256/2000   (M.Tr.)

comerciale, aplicare reglementări europene JAR-OPS1 și JAR-OPS3
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.437/1999   (M.Tr.)

creștere și siguranță zboruri în aviația civilă, norme tehnice
O.G. nr.29/1997
O. nr.375/1998   (M.Tr.)

de pasageri, informare, limita răspunderii transportatorilor aerieni în caz de accident
O.G. nr.29/1997
O. nr.736/1999   (M.Tr.)

licență, acordare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.578/1998   (M.Tr.)

personal de certificare a întreținerii, aplicare reglementări europene JAR 66
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)

publice
curse regulate, desemnare transportatori, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.546/1999   (M.Tr.)


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 12:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.