ORDONANȚĂ nr.29 din 22 august 1997
privind Codul aerian
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.019/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP (abrogat prin O. nr.924/2005)
  O. nr.1.234/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din România
  O. nr.1.280/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate
  O. nr.1.283/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2/ Licențierea personalului aeronautic navigant (piloți planoare/piloți baloane libere) (abrogat prin O. nr.1.038/2003)
  O. nr.1.322/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară (abrogat prin O. nr.2.190/2005)
  O. nr.1.317/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind utilizarea sistemelor pentru managementul siguranței de către furnizorii de servicii pentru managementul traficului aerian - RACR ESARR 3
  O. nr.1.348/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT (abrogat prin O. nr.252/2019)
  O. nr.1.416/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-PNPSA - Programul național de pregătire în domeniul securității aeronautice, ediția 01/2002 (abrogat prin O. nr.64/2008)
  O. nr.2.027/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AUU/Aeronave ultraușoare (abrogat prin O. nr.630/2007)
  O. nr.2.024/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piața serviciilor de handling la sol pe aeroporturi (abrogat prin O. nr.2.458/2006)
  O. nr.31/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerințelor de siguranță pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5
  O. nr.69/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Ediției 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licențierea personalului tehnic aeronautic/ RACR-LPTA
  O. nr.274/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind utilizarea echipamentelor, instalațiilor, utilajelor și mijloacelor tehnice de aerodrom și de protecția navigației aeriene, precum și a sistemelor și echipamentelor de securitate aeronautică în desfășurarea de activități aeronautice civile (abrogat prin O. nr.66/2008)
art.4 lit.e
  O. nr.744/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC (abrogat prin O. nr.479/2010)
art. 4 lit. t
  O. nr.853/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a colaborării civil-militare în managementul traficului aerian
art. 4 lit. b), f) si o)
  O. nr.1.023/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloți de aeronave ultraușoare nemotorizate (abrogat prin O. nr.630/2007)
  O. nr.1.024/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-APAN ULM/ Atestarea personalului aeronautic navigant - piloți de aeronave ultraușoare motorizate (abrogat prin O. nr.630/2007)
art. 4 lit. m), art. 5
  O. nr.1.038/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2/Licențierea personalului aeronautic navigant (piloți planoare/ piloți baloane libere), ediția 2/2003 (abrogat prin O. nr.208/2013)
art. 4 lit. b) si e)
  O. nr.1.212/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile (abrogat prin O. nr.806/2007)
art. 4 lit. l)
  O. nr.43/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant și stabilirea unor drepturi ale acestuia
art.4 lit.f)
  O. nr.119/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituților aeronautice civile și a zonelor cu servituți aeronautice civile RACR-SACZ, ediția 02/2003 (abrogat prin O. nr.493/2007)
art. 4 lit. b) si f) ,art.62 si 77
  O. nr.118/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condițiile de avizare a documentațiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituți aeronautice civile - RACR - CADT, ediția 02/2003 (abrogat prin O. nr.735/2015)
art. 4 lit. b). f), si p), art. 62 si 77
  O. nr.193/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecția mediului/RACR-PM, ediția 2/2003 (abrogat prin O. nr.1.261/2007)
art.4 lit. f)
  O. nr.510/2003 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România
art. 4 lit. b) si i)
  O. nr.693/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea reclasificării spațiului aerian național peste nivelul de zbor 195
  O. nr.958/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementării privind acordarea licenței de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.808/2011)
art.4 lit. e), art.50
  O. nr.1.018/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediția 01/2003 (abrogat prin O. nr.763/2015)
art. 4 lit. e)
  O. nr.1.022/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea și utilizarea terenurilor temporare de aeronautică civilă - RACR-AD-AUTT, ediția 1/2003 (abrogat prin O. nr.798/2008)
art.4 lit.b) si f), art.14, art.15, art.62
  O. nr.617/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea și reducerea riscului în managementul traficului aerian - RACR ESARR 4
art. 62
  O. nr.650/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licențierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET (abrogat prin O. nr.1.144/2009)
art.2
  O. nr.879/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode și echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, ediția 1/2004
art. 4 lit. b), e) si t), art. 62, art. 63 lit. f) si art. 64
  O. nr.977/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-11 "Elaborarea și emiterea reglementărilor aeronautice civile române și a procedurilor de aplicare a acestora" (abrogat prin O. nr.150/2015)
art.4 lit.b) si f), art.62, art.66
  O. nr.1.059/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecția mediului/RACR-PM, ediția 2/2003
art.59
  O. nr.1.132/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII- ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de intervenție ilicită și a evenimentelor care privesc securitatea aviației civile
art.4 lit.i) si f), art.5 alin.(1)
  O. nr.1.305/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-AUAC - Accesul în unitățile de aviație civilă, ediția 1/2004 (abrogat prin O. nr.1.924/2005)
Art. 4 lit. b)
  O. nr.1.665/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Amendamentului nr. 1/2004 la Reglementarea aeronautică civilă română RACR-21/.Reguli de certificare a produselor aeronautice civile", ediția nr. 1/2003 (abrogat prin O. nr.806/2007)
  O. nr.2.175/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - SUD/ "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediția 1/2004 (abrogat prin O. nr.765/2015)
art. 4 lit.e) si m)
  O. nr.524/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind serviciile de trafic aerian RACR-ATS, ediția 1.0/2005 (abrogat prin O. nr.605/2008)
art. 4 lit.b) si f), art.m 62 si art. 66
  O. nr.663/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărțile aeronautice RACR - HA, ediția 1.0/2005 (abrogat prin O. nr.673/2008)
art. 4 lit. b) si f), art. 62
  O. nr.664/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS, ediția 1.0/2005 (abrogat prin O. nr.669/2008)
art. 4 lit. b) si f), art. 62, art.66
  O. nr.665/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistența meteorologică a activităților aeronautice RACR - ASMET, ediția 2.0/2005 (abrogat prin O. nr.1.289/2006)
art. 4 lit. b) si f), art. 62, art. 66
  H.G. nr.443/2005 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică (abrogat prin H.G. nr.1.193/2012)
art. 79
  O. nr.924/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACRASAP, ediția 02/2005
art. 4 lit. b)
  O. nr.1.422/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecția mediului/RACR-PM, ediția 2/2003
art. 59
  O. nr.1.371/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind unele măsuri pentru implementarea Programului național de securitate aeronautică
art. 4 lit. i), art. 28
  H.G. nr.912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate
art. 11 alin. (1) și (2)
  O. nr.755/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operațiunile de aviație civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative
art. 4 lit. f)
  O. nr.791/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranței zborului
  O. nr.894/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea tarifului pentru supravegherea obiectivelor necesare siguranței pasagerilor (abrogat prin O. nr.7/2014)
art. 4 lit. y)
  O. nr.922/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigație", ediția 1/2010 (abrogat prin O. nr.1.414/2014)
art. 4 lit. b) și f)
  O. nr.997/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor (abrogat prin O. nr.1.305/2012)
art. 4 lit. y)
  O. nr.75/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană
art. 4 lit. b) și u)
  O. nr.260/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvențe aeronautice", ediția 1/2011 (abrogat prin O. nr.1.437/2014)
art. 4 lit. b) și f)
  O. nr.69/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerințe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental", editia 1/2011 (abrogat prin O. nr.1.307/2018)
art. 4 lit. b) și f)
  O. nr.70/2012 al ministruiui transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediția a 2-a (abrogat prin O. nr.1.723/2014)
art. 4 lit. b) și f)
  O. nr.148/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (abrogat prin O. nr.1.464/2016)
  O. nr.292/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediția 1/2010, și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea si înregistrarea aerodromurilor civile — RACR-AD-IADC, ediția 1/2010 (abrogat prin O. nr.161/2016)
art. 4 lit. b) și t)
  O. nr.326/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile - PNPSA (abrogat prin O. nr.1.079/2018)
art. 4 lit. f)


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 11:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.