ORDONANȚĂ nr.68 din 28 august 1997
privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.727/2002 al ministrului finanțelor publice privind declararea și stabilirea termenelor de plată a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 1 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.31/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002 (abrogat prin O. nr.160/2004)
  O. nr.53/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe profit" (abrogat)
  O. nr.59/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
  O. nr.150/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogat prin O. nr.1.850/2003)
  O. nr.384/2003 al ministrului finanțelor publice pentru transmiterea în format electronic a formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01
art.4 alin.(1_1).
  O. nr.385/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe venitul din activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară", cod 14.13.01.13/3i (abrogat prin O. nr.281/2004)
art.2 alin.(2).
  O. nr.386/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14 (abrogat prin O. nr.281/2004)
art.2 alin.(2)
  O. nr.529/2003 al ministrului finanțelor publice privind depunerea în format electronic a declarațiilor de impozite și taxe (abrogat prin O. nr.125/2008)
art. 4 alin. (11)
  O. nr.914/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la completarea și depunerea declarației rectificative
art. 2, 9 si 19
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale (abrogat prin O. nr.281/2004)
art. 2 alin. (2), art. 4
  O. nr.1.850/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
art. 2 alin.2


Luni, 27 septembrie 2021, 23:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.