ORDONANȚĂ nr.3 din 27 ianuarie 2016
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.3 din 27 ianuarie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.63/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 93/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 64/28 ian. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.504/2002 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii
- la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV
  H.G. nr.295/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Pregătire în Statistică
- la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV
  H.G. nr.1.278/2009 privind organizarea și funcționarea Centrului de Conferințe, aflat în subordinea Institutului Național de Statistică
- la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.045/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea și funcționarea Centrului de Conferințe, aflat în subordinea Institutului National de Statistică
- odată cu H.G. nr. 1278/2009, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV
Modifică: O.G. nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
- modifică art. 10 alin. (3), art. 117 alin. (3)
  L. nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
- modifică art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. o), art. 34 alin. (4); introduce lit. s)-t) la art. 15 alin. (1); abrogă art. 16 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 34 alin. (5)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.63/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- introduce pct. 41 și pct. 81 la art. II


Duminică, 28 februarie 2021, 12:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.