ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.8 din 23 martie 2016
privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.8 din 23 martie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.124/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 269/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6 intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 225/25 mar. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- introduce alin. (2) la art. 39
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 495 lit. a)-c) și e); introduce art. 4951
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.124/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (6) la art. 1 și art. 71 și 72
Modificată: O.U.G. nr.181/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- introduce alin. (3) la art. 72


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 23:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.