ORDIN nr.414/183 din 2016
al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.414 din 31 martie 2016
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.183 din 30 martie 2016
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 240/31 mar. 2016
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.703/2015 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (abrogat prin O. nr.763/2016)


Miercuri, 16 octombrie 2019, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.