ORDIN 2.051 nr.2.051 din 28 noiembrie 1997
al ministrului de stat, ministrul finanțelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea și scãderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.051 din 28 noiembrie 1997
Emitent: Ministerul Finanțelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 55/9 feb. 1998
Functie activa:
Se referă la: O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.785/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare


Marți, 05 iulie 2022, 06:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.