LEGE nr.185 din 24 iulie 2017
privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.185 din 24 iulie 2017
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 465/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 599/26 iul. 2017
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.629/2015 privind componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art.173 alin. (2) - (10), art. 174 și art. 175
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.757/2017 pentru promulgarea Legii privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
Modificată: L. nr.329/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
- modifică art. 7 alin. (5)
  O.G. nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
- modifică art. 2 lit. c), art. 2 lit. i) si k), art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1) si (4), art. 11 alin. (10) lit. e), art. 11 alin. (10) lit. f) si n), art. 13 alin. (2) si art. 20 alin. (2); în cuprinsul legii, sintagma „standarde de acreditare" se înlocuiește cu sintagma „standarde ANMCS"; introduce lit. d1)-d6) la art. 2, lit. h1) la art. 2, lit. c1) la art. 6, alin. (41) la art. 7, lit. e1) la art. 11 alin. (10), alin. (3) la art. 20 si art. 201; abrogă art. 13 alin. (5) lit. v) si art. 20 alin. (1)


Marți, 26 mai 2020, 15:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.