LEGE nr.57 din 29 octombrie 1974
Legea retribuirii dupa cantitatea și calitatea muncii
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.57 din 29 octombrie 1974
Emitent: Marea Adunare Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: B.Of. nr. 133/1 noi. 1974 text
Functie pasiva:
Modificată: D. nr.93/1984 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din activitatea de construcții-montaj, prin preluarea lucrărilor în antrepriza
abrogă art.89, art.91, art.93
  D. nr.81/1985 cu privire la unele măsuri referitoare la imbunatatirea activității de soluționare a litigiilor dintre unitățile socialiste
  D. nr.105/1989 privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor și la impartirea beneficiilor și fondul de premiere
abrogă art.54
  D.-L. nr.35/1990 pentru modificarea unor reglementari privind salarizarea
  D.-L. nr.46/1990 privind completarea punctului I din nota de la anexa nr.VI la Legea nr.57/1974 (abrogat prin L. nr.120/2000)
completează pct.I din nota de la anexa nr.VI
  D.-L. nr.65/1990 privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor funcționale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări și alte unități de stat similare (abrogat prin L. nr.158/2004)
  D.-L. nr.68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului (abrogat prin L. nr.158/2004)
  D.-L. nr.70/1990 privind modificarea și completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale și ocrotiri sociale (abrogat prin L. nr.19/2000)
  D.-L. nr.98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată
  D.-L. nr.110/1990 privind abrogarea și modificarea unor prevederi din Legea nr.57/1974 (abrogat prin L. nr.120/2000)
  D.-L. nr.125/1990 privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control și informare a traficului aerian civil
  D.-L. nr.138/1990 privind imbunatatirea conditiilor pentru ocrotirea, educarea, scolarizarea și pregatirea profesionala a copiilor și tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale și a minorilor inadaptati (abrogat prin O.G. nr.56/1994)
  L. nr.16/1990 privind salarizarea functiilor de conducere a prefecturilor și primariilor (abrogata prin L. nr.40/1991)
  L. nr.2/1991 privind cumulul de funcții (abrogata prin L. nr.53/2003)
  L. nr.14/1991 Legea salarizării (abrogata prin L. nr.53/2003)
abrogă cu exceptia art. 75, 193 alin. 1, art. 196 si art. 197.
Abrogată: L. nr.120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative


Sâmbătă, 31 octombrie 2020, 20:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.