LEGE nr.121 din 3 iulie 2019
privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.121 din 3 iulie 2019
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 95/2019
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 604/23 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
totodata, abrogă:
H.G. nr.674/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
H.G. nr.1.260/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
H.G. nr.944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
  O. nr.1.258/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora
totodata, abrogă:
O. nr.720/2007 al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora
O. nr.266/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate
  O. nr.678/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății publice și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor
  O. nr.1.830/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot
  O. nr.152/2008 al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L zsn și L noapte , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006
  O. nr.1.311/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății privind înființarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizarea acestora, precum și pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare ale acestora
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.550/2019 pentru promulgarea Legii privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Modificată: H.G. nr.756/2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant
- modifică si completează anexa nr. 2
  L. nr.181/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant
- modifică art. 41 alin. (3), art. 42 lit. a) si c), art. 43 lit. d) si e), art. 49 lit. b), art. 65 lit. d), art. 66 lit. d), art. 73 partea introductivă, art. 79 partea introductivă, art. 87 partea introductivă, art. 88 partea introductivă, art. 89 partea introductivă si anexa nr. 2; modifică si înlocuieste anexele nr. 3 si nr. 7; introduce lit. d) la art. 30 alin. (1), lit. f) la art. 50, lit. d) la art. 53, lit. l) si m) la art. 71, lit. k) si l) la art. 72, lit. h) si i) la art. 73, lit. e) la art. 76, lit. g) la art. 77, lit. h) la art. 78 si lit. f) la art. 79


Luni, 03 octombrie 2022, 13:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.