ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.12 din 7 iulie 1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.12 din 7 iulie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.89/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 445/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 254/8 iul. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 834/9 sep. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.129/1996 privind transportul pe caile ferate romane
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.14/1997 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe caile ferate romane
L. nr.111/1997 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.14/1997 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe caile ferate romane
Modifică: H.G. nr.235/1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
reorganizare
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.89/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Modificată: O.U.G. nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
modifică art.59; completează art.48 alin.(6) - (8)
  O.U.G. nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (abrogata; respinsa prin L. nr.285/2001)
abrogă art.19 alin.(3)
  O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
abrogă art.19 alin.3
  L. nr.235/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
modifică art.48 alin.(6) și (7), art.59
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art. 14 alin. (2)
  O.U.G. nr.125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
introduce alin.(8) la art.1, alin.(3) la art.8, art.91, art.101, art.102, alin.(3) - (7) la art.15, art.151
dispune republicarea
  L. nr.128/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
modifică art. 1 alin. (8) lit. b), art.7 alin. (3) lit.r), art.8 alin. (3) lit. a) și b), art. 91, art. 101,, art. 15 alin. (5), art.18 alin. (1), art.21, art.56; înlocuiește termenii "gestionar", completări prin "gestionează" și "gestionare" cu termenii "administrator", "administrează" și "administrare", cu excepția literelor l) și m) ale alineatului (2) al art. 7 și a art. 44, iar sintagma "Ministerul Transporturilor" se va înlocui cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului"
Republicare: M.Of. nr. 834/9 sep. 2004 text
Modificată: L. nr.155/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifica art. 18 alin. (3); introduce alin. (11) si (21) la art. 18
  O.U.G. nr.111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifica art.5 alin. (1), titlul cap. VI, art.37, art.38, art.39; introduce alin. (4) - (8) la art. 5, art.111, alin. (8) la art. 18, art. 211, alin. (2) la art. 25
  L. nr.336/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 111/2005 și modifică art. 5 alin. (1) și art. 111
  O.U.G. nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- art. 211
  L. nr.46/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- elimină de la modificare art. 211
  O.U.G. nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- modifică art. 1 alin. (10) lit. c), art. 7 alin. (2) lit. n), art. 18 alin. (2) și (21), art. 23 alin. (1), art. 37 alin. (2) lit. e); introduce lit. e) la art. 1 alin. (10), alin. (3) la art. 9, art. 181
  O.U.G. nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- modifică art. 18 alin. (8)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 1 alin. (7)
  O.U.G. nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 22 alin. (1), art. 39; introduce alin. (2) la art. 62
  O.U.G. nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 5 alin. (4), (7) și (8), art. 38 alin. (3) lit. f), art. 39; introduce lit. f) la art. 1 alin. (10), alin. (41) la art. 5; abrogă art. 38 alin. (3) lit. g)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43
dispune republicarea
  O.U.G. nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (2) la art. 39
  O.U.G. nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (9), art. 1 alin. (10) lit. b) și f), art. 2, art. 3, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. a), c)-f), k) și n), art. 10 alin. (3) și (4), art. 111, art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1), art. 29 alin. (2) și (4), art. 30 lit. a), art. 33 alin. (1), art. 37 alin. (2) partea introductivă și lit. a), b) și e)-g), art. 38 alin. (1)-(3), (4) și (5), art. 39 alin. (1) și art. 53 lit. f); introduce lit. b1) și lit. g)-o) la art. 1 alin. (10), art. 51, lit. b1) la art. 7 alin. (2), alin. (3)-(6) la art. 22, art. 251, alin. (21)-(23) la art. 29, lit. a1) la art. 30, alin. (31) și alin. (6) la art. 38 și alin. (3) la art. 39; abrogă art. 23 alin. (2) și art. 40
  O.U.G. nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 29 alin. (21)-(23) si alin. (3); introduce alin. (24) si (25) la art. 29
dispune republicarea
  L. nr.205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (10) lit. b), lit. f), art. 5 alin. (1) - (10), art. 7 alin. (2) lit. B1) si lit. f), art. 10 alin. (3) si (4), art. 111 alin. (5) si (6), art. 22 alin. (2) lit. f) - h), art. 22 alin. (3) - (5), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 251, art. 29 alin. (21) si (22), art. 29 alin. (5), art. 37 alin. (2) lit. f) si g), art. 38 alin. (2) si (3), art. 38 alin. (31), art. 38 alin. (4) si art. 39 alin. (1); introduce lit. g) - p) la art. 1 alin. (10), alin. (3) la art. 51, alin. (31) - (33) la art. 29, alin. (11) la art. 39, alin. (11) la art. 56; abrogă art. 22 alin. (6), art. 39 alin. (3); abrogă pct. 16 al art. I din O.U. G. nr. 83/2016 (cu ref. la modificarea art. 29 alin. (2))
  L. nr.144/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea si completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române
- aprobă O.U.G.nr. 55/2019 si modifică art. 29 alin. (21) - (23)


Miercuri, 25 mai 2022, 21:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.