ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.12 din 7 iulie 1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
de transport feroviar
anchetare
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
O.U.G. nr.12/1998

de cale ferată, metrou, cercetare, tratare evenimente, prevenire
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.210/2000   (M.Tr.)
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
H.G. nr.626/1998

Agenți economici
vehicule feroviare, verificare tehnică, obținere autorizație, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.342/1999   (M.Tr.)
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998

Autoritatea Feroviară Română (AFER)
control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
H.G. nr.626/1998
O.U.G. nr.12/1998

vehicule feroviare ale agenților economici, verificare tehnică, autorizație, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.95/1998
O.G. nr.19/1997
O. nr.342/1999   (M.Tr.)
O.U.G. nr.12/1998

Autorizație
verificare tehnică a vehiculelor feroviare ale agenților economici, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.342/1999   (M.Tr.)

Autorizație de furnizor feroviar
de produse/servicii pentru transportul feroviar
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

Căile Ferate Române
M.L.P.T.L., atribuții
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.3/2001

asigurarea siguranței circulației feroviare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998

control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și M.L.P.T.L.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

gardieni feroviari
O.U.G. nr.12/1998

infrastructură feroviară publică, regim juridic
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998

Societatea Națională a Căilor Ferate Române -statut de regie autonomă -S.N.C.F.R., reorganizare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.235/1991
H.G. nr.585/1998
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.584/1998
H.G. nr.581/1998
H.G. nr.583/1998

Călătorii pe CFR
autorizații și permise gratuite pe C.F.R. pentru salariații și pensionarii societăților regionale de transport feroviar public
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.274/2001

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A.
înființare ca societate comercială prin reorganizarea SNCFR
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998

Contracte
de transporturi feroviare publice
O.G. nr.41/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

Gardieni feroviari
Corpul de gardieni, atribuții
O.U.G. nr.12/1998

Metrou
agrement tehnic pentru produse și/sau tehnologii din import, acordare de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

certificate de omologare, produse și servicii omologate de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și Ministerul Transporturilor
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

furnizori feroviari interni, autorizare, condiții, norme
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

produse feroviare, verificare și ținere sub control de către laboratoare autorizate, atestate de AFER
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.410/1999   (M.Tr.)
O. nr.490/2000   (M.Tr.)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Personal din transporturi feroviare
condiții de acordare, suspendare sau anulare a atestatelor, a certificatelor și a licențelor
O.U.G. nr.12/1998

Produse/servicii
din transportul feroviar și cu metroul, omologare tehnică, certificate de omologare, norme
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

Regia Autonomă "Societatea Națională a Căilor Ferate Române"
înființare, obiect de activitate
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.235/1991
H.G. nr.570/1991

Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F"-S.A., înființare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.585/1998

Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."-S.A., înființare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.583/1998

Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R., înființare, reorganizare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.235/1991

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători -"C.F.R. -Călători", înființare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.584/1998

reorganizare
înființarea unor societăți comerciale regionale de transport feroviar public de călători
O.U.G. nr.12/1998

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. -Marfă"-S.A.
înființare ca societate comercială prin reorganizarea SNCFR
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.582/1998

Societăți comerciale (exclusiv române)
regionale de transport feroviar public de călători, înființare prin reorganizarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "Călători"-S.A.
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.274/2001

Transporturi feroviare
regim juridic
O.U.G. nr.12/1998

agrement tehnic pentru produse și/sau tehnologii din import, acordare de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

certificate de omologare, produse și servicii, omologare de către AFER
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

contracte de activitate, încheiere
O.U.G. nr.12/1998

control, organizare și exercitare
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

licență de transport feroviar și certificat de siguranță, acordare, condiții
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.778/1998   (M.Tr.)

linii ferate industriale
O.U.G. nr.12/1998

planuri tehnice de exploatoare PTE, siguranța circulației, actualizare
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.831/2000   (M.Tr.)

Vehicule feroviare
ale agenților economici, verificare tehnică, autorizație, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.342/1999   (M.Tr.)


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 23:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.