ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.12 din 7 iulie 1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.048/2002 privind înființarea Societății Comerciale de Expediții Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănești și Corespondență .C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filială a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
  H.G. nr.1.199/2002 privind divizarea Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. și modificarea unor acte normative
  O. nr.1.767/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu plăci elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferată amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene, pe căile ferate programate la reparații capitale și la intersecțiile căilor ferate cu drumuri publice programate la reabilitări
  H.G. nr.427/2003 privind transferul, fără plată, al unor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
  O. nr.343/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară (abrogat prin O. nr.535/2007)
art. 7 alin. (3) lit. g)
  H.G. nr.1.227/2003 privind înființarea Societății Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea parțială a Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
art.48 alin. (6)
  O. nr.830/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară (abrogat prin O. nr.535/2007)
  H.G. nr.1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză (abrogat prin H.G. nr.877/2010)
art. 6, art. 7 alin. (1) si alin. (3) lit. b) si m), art. 13
  H.G. nr.27/2004 pentru aprobarea condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora (abrogat prin H.G. nr.1.409/2007)
art. 91 alin. (5) art. 102
  H.G. nr.549/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (abrogat prin H.G. nr.432/2008)
art.48 alin. (1) lit. c)
  O. nr.691/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizației de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (abrogat prin O. nr.101/2008)
art.91 alin. (1)
  H.G. nr.568/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Sere și Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
art.48 alin. (1) lit c)
  H.G. nr.1.252/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Întreținere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
art.48 alin.(1) lit.c)
  H.G. nr.1.283/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
art.48 alin.(1) lit.c)
  H.G. nr.1.387/2004 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și a Contractului de activitate a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pentru perioada 2004-2007
art.33 si 35
  O. nr.2.068/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul
art.7 alin. (3) lit.b) si c)
  H.G. nr.813/2005 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora (abrogat prin H.G. nr.1.409/2007)
art. 10 alin. (5) și art. 12
  H.G. nr.917/2005 privind înființarea unor societăți comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parțială a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
art. 52 alin. (6) și (7)
  H.G. nr.643/2010 privind aprobarea Actului adițional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008
art. 37, art. 39
  H.G. nr.727/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, județul Dolj, în vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes național "Construcția infrastructurii de acces rutier și feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"
  H.G. nr.741/2010 privind aprobarea actelor adiționale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 și a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrați pe piața de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011
art. 10 alin. (1), art. 38, art. 39
  H.G. nr.927/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.1.097/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Dor Mărunt, județul Călărași, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." S.A. a obiectivului de interes național "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța, România"
  H.G. nr.1.336/2010 privind aprobarea actelor adiționale nr. 2 pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 și la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrați pe piața de transport în perioada de valabilitate a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011
art. 39


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 23:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.