ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.12 din 7 iulie 1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.067/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003 (abrogat prin O. nr.2.065/2004)
  O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
  O. nr.343/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară (abrogat prin O. nr.535/2007)
  L. nr.588/2003 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
  H.G. nr.27/2004 pentru aprobarea condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora (abrogat prin H.G. nr.1.409/2007)
  L. nr.8/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
  H.G. nr.817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii și în vederea modernizării și reînnoirii infrastructurii
  H.G. nr.917/2005 privind înființarea unor societăți comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parțială a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
  H.G. nr.643/2010 privind aprobarea Actului adițional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008
  H.G. nr.741/2010 privind aprobarea actelor adiționale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 și a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intrați pe piața de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 22:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.