LEGE nr.101 din 26 mai 1998
privind Statutul Băncii Naționale a României
Fisa actului

Descriptori:

Acreditiv (CDA)
cerere de deschidere operațiuni valutare, efectuare plăți externe
L. nr.58/1998
N. nr.N.R.V.8/1997   (B.N.R.)
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
L. nr.101/1998

Acțiuni
pe piețe de capital financiare străine, deținere, utilizare
L. nr.58/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
L. nr.101/1998

Administrația publică centrală de specialitate
autorități administrative autonome, organizare și funcționare
Banca Națională a României, activitate, statut
L. nr.101/1998
L. nr.58/1998

Amenzi civile
sancțiuni aplicate de BNR
L. nr.101/1998

Amortizare
imobilizări corporale
reevaluare, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
N. nr.11/2000   (B.N.R.)
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
L. nr.101/1998

Aur
operațiuni în aur, politica valutară a statului
L. nr.101/1998

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
autorizație bănci, funcționare pe teritoriul României, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1/1999   (B.N.R.)

decontare transferuri prin conturi curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în exercițiul financiar pe anul 2001
L. nr.101/1998
H.G. nr.1.222/2001
C. nr.30/2001   (B.N.R.)

flux informațional al Centralei Riscurilor Bancare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)

fonduri proprii
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
N. nr.7/1999   (B.N.R.)

imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

informații risc bancar, limita de raporturi cu Centrala Riscurilor Bancare la B.N.R., comision, plată
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
O. nr.27/2000   (B.N.R.)

în faliment, deschidere la B.N.R. a contului tip bancă în faliment, condiții
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O.G. nr.9/2000
N. nr.10/2000   (B.N.R.)

operațiuni interbancare aflate în regim special de decontare, procedură de decontare
L. nr.101/1998
N. nr.1/2000   (B.N.R.)

persoane juridice române
deschidere de reprezentanțe și sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate, condiții
L. nr.101/1998
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

persoane juridice române și sucursale bănci străine, notificare, modificări, operare, condiții
L. nr.101/1998
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

regim special de decontare, procedura de decontare interbancară
L. nr.101/1998
N. nr.1/2000   (B.N.R.)

reprezentare, străine, deschidere în România, notificare
L. nr.101/1998
N. nr.6/1995   (B.N.R.)

risc de credit, limitare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
N. nr.8/1999   (B.N.R.)

societăți bancare, stat acționar
operațiuni BNR
L. nr.101/1998

rezerve obligatorii
L. nr.101/1998
R. nr.4/1998   (B.N.R.)

stare de insolvabilitate, calculul valorii activului și pasivului băncilor
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

străine, și sucursale din România, înființare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

Banca Națională a României
statut
L. nr.101/1998

Centrala Riscurilor Bancare, organizare și funcționare la B.N.R.
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
O. nr.27/2000   (B.N.R.)

comision aplicare pentru operațiuni de încasare și plăți în numerar
L. nr.101/1998
O. nr.1/2000   (B.N.R.)

deschiderea contului tip bancă în faliment, condiții
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
N. nr.10/2000   (B.N.R.)

operațiuni
de swap cu metale prețioase și swap valutar cu sumele obținute din împrumuturi contractate
L. nr.118/1995
L. nr.101/1998

persoane juridice bancare, înființare, autorizație, documente necesare efectuării de operațiuni valutare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

rata dobânzilor practicate și facilități permanente acordate băncilor
L. nr.101/1998
R. nr.1/2000   (B.N.R.)
C. nr.14/2000   (B.N.R.)

servicii de plăți fără numerar, comisioane, încasare
L. nr.101/1998
C. nr.9/1998   (B.N.R.)

Banca Română de Scont -S.A.
administrare specială, instituire
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H. nr.179/2001   (B.N.R.)

Bancnote
emisiune, anulare, retragere
L. nr.101/1998

imprimare și punere în circulație
2.000 lei
L. nr.101/1998
C. nr.16/1999   (B.N.R.)

10.000 lei, reproiectată
L. nr.101/1998
C. nr.12/1999   (B.N.R.)
C. nr.22/2000   (B.N.R.)

retragere și încetarea puterii circulatorii a bancnotei de
10.000 lei emisiune 1994
L. nr.101/1998
C. nr.22/2000   (B.N.R.)

Cambia -scrisoare de schimb
operațiuni
L. nr.101/1998

Casa de Economii și Consemnațiuni
proiectul RO9711, rezervă minimă obligatorie, calcul
L. nr.101/1998
O. nr.33/1996   (M.F.)
R. nr.4/1998   (B.N.R.)

Cec -instrument financiar
operațiuni
L. nr.101/1998

Centrala Riscurilor Bancare
organizare și funcționare la Banca Națională a României
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)

Comision
încasare de B.N.R., servicii de plăți
L. nr.101/1998
C. nr.9/1998   (B.N.R.)
O. nr.1/2000   (B.N.R.)

percepute de Centrala Riscurilor Bancare la BNR de la băncile care transmit informații de risc bancar, limite de raportare al unui debitor
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
O. nr.27/2000   (B.N.R.)

Contabilitate
bănci, înregistrare diferențe rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

înregistrare contribuție financiară a Comunității Europene
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.875/2000   (M.F.)
O. nr.6.104/1/2001   (M.F.P., B.N.R.)

înregistrare operațiuni referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

operațiuni și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiar-contabile la bănci
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.5/2000   (B.N.R.)

reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)

Convertibilitatea internă a leului
la operațiuni valutare curente
L. nr.101/1998

Credite
clasificare și plasament
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.2/2000   (B.N.R.)

operațiuni BNR, condiții
L. nr.101/1998

Facilități
acordare de B.N.R., condiții
L. nr.101/1998

Financiar, domeniu
cooperare internațională, Banca Națională a României, condiții
L. nr.101/1998

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
operațiunile Băncii Naționale a României
L. nr.101/1998

Informație
de risc bancar
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)

Instrumente de plasament colectiv românesc
pe piețe financiare străine, administrare, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Inventar, inventariere
bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

Leu, moneda națională
cursuri de schimb, elaborare, aplicare politică de către B.N.R.
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Monedă
emisiune, unitate monetară a României, regim juridic
L. nr.101/1998

Nerezidenți
operațiuni valutare și în lei
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Numerar, sume
comision, aplicare, condiții
L. nr.101/1998
O. nr.1/2000   (B.N.R.)

sume efective, introduse și scoase în/din România
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
vezi:  monede

Numismatică
punere în circulație a monedei de aur cu valoare nominală de 100 lei
L. nr.101/1998
O.G. nr.45/1998
C. nr.33/1999   (B.N.R.)

și colecționari, pliante de prezentare cu bancnote de 2.000 lei seria 001A, achiziționare, condiții
L. nr.101/1998
C. nr.16/1999   (B.N.R.)
vezi:  monede

Obligațiuni, titluri de valoare, instrumente financiare
Banca Națională a României, emisiune, titluri de valoare
L. nr.101/1998

Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (O.P.C.P.)
Proiectul RO 9711 rezervă minimă obligatorie, calcul
L. nr.101/1998
R. nr.4/1998   (B.N.R.)

Organizații cooperatiste de credit
rețea, capital minim
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O.U.G. nr.97/2000
N. nr.6/2000   (B.N.R.)

Persoane fizice
operațiuni de schimb valutar, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998

Persoane juridice
bancare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998

străine, bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1/1999   (B.N.R.)

Piața monetară
operațiuni cu instrumente specifice
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
R. nr.1/2000   (B.N.R.)

Piață valutară
funcționare, condiții de participare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Registrul bancar
înmatriculare bănci de către B.N.R.
L. nr.101/1998
N. nr.1/1999   (B.N.R.)

Reprezentanțe, bănci străine
deschidere în România, notificare
L. nr.101/1998
N. nr.6/1995   (B.N.R.)

Rezident/nerezident
rezident
operațiuni valutare, efectuare, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Secret profesional
bancar
L. nr.101/1998
L. nr.78/2000

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
Banca Națională a României, operațiuni cu societăți bancare și alte instituții de credit
L. nr.101/1998
C. nr.24/1997   (B.N.R.)
N. nr.1/2000   (B.N.R.)

Statut
Banca Națională a României, aprobare
L. nr.101/1998

Taxe -reduceri, scutiri
capitalul BNR, fond de rezervă, provizioane de risc, modele și alte obiecte din aur, argint și din alte metale și pietre prețioase
L. nr.101/1998

pentru
operațiunile Băncii Naționale a României
L. nr.101/1998

Titluri de stat
operațiuni, Banca Națională a României
L. nr.101/1998

Trezoreria generală a statului
formare și utilizare resurse
L. nr.101/1998
O.G. nr.66/1994
O. nr.1.059/1999   (M.F.)

operațiuni BNR
L. nr.101/1998

Valută
politica valutară pe teritoriul României, stabilire
L. nr.101/1998

politica valutară
L. nr.101/1998

Venituri
de natura dobânzilor, realizate de persoanele fizice, reflectare în contabilitatea unor bănci
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)


Vineri, 01 iulie 2022, 11:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.