ORDIN nr.2.494 din 8 decembrie 1998
al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită și la prescripția dreptului de a cere executarea silită
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.494 din 8 decembrie 1998
Emitent: Ministerul Finanțelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 12/19 ian. 1999
Functie activa:
Se referă la: O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.785/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare


Marți, 05 iulie 2022, 06:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.