ORDIN nr.214/RT/16/NN din 1999
al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.214/RT din 15 martie 1999
Emitent: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Numar/data: Ordin nr.16/NN din 17 martie 1999
Emitent: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 187/30 apr. 1999
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

-la 5 decembrie 2004


Marți, 18 iunie 2019, 20:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.