LEGE nr.99 din 26 mai 1999
privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
Fisa actului

Descriptori:

Acord de garanție
constituire de garanții reale mobiliare
L. nr.99/1999

Amanet
garanții reale mobiliare (art. 1685, 1696 din Codul civil), condiții
L. nr.99/1999

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
organizare și funcționare
H.G. nr.802/1999
L. nr.99/1999

înscriere aviz de garanție reală, condiții
O.G. nr.89/2000
L. nr.99/1999

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
și instituții financiare, solduri creditoare, conturi de depozit, depuneri de economii ori depozite la termen, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
vezi:  credite bancare
vezi:  Casa de Economii și Consemnațiuni

Bază de date
la nivel național pentru garanții reale asupra unui bun, înscriere a avizelor de garanție și acces la informații
L. nr.99/1999
H.G. nr.802/1999

Bunuri
creditor garantat, rang de prioritate, publicitatea existenței unei garanții reale asupra unui bun, înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
L. nr.99/1999
H.G. nr.802/1999

fungibile și nefungibile, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

imobile (prevăzute în art. 467-468 din Codul Civil), garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

imobile prin destinație, ipotecare potrivit Codului Civil
L. nr.99/1999

mobile, corporale sau necorporale, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Cesiune
drepturi de creanță, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Conosamente
garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Contabilitate
operațiuni de leasing, înregistrare
L. nr.99/1999
O. nr.686/1999   (M.F.)

Contracte
de concesiune a serviciului public privind activitatea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, încheiere, condiții
L. nr.99/1999
H.G. nr.802/1999

de consignație, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare
persoană juridică de utilitate publică, serviciu public concesionat de Autoritatea de Supraveghere a Ministerului Justiției
L. nr.99/1999
H.G. nr.802/1999

Garanții reale mobiliare
regim juridic
L. nr.99/1999

Invenții
și mărci de fabrică, și alte drepturi de proprietate intelectuală, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Ipotecă
garanții reale mobiliare
L. nr.99/1999

Închiriere
și leasing, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Leasing
garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

operațiuni
înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.99/1999
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.686/1999   (M.F.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)

Obligații civile sau comerciale
garanții reale mobiliare, regim juridic, condiții
L. nr.99/1999

Păduri
recoltă agricolă, minerale și hidrocarburi, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Privatizare
instituție publică implicată (minister de resort, autoritate a administrației publice locale), atribuții
L. nr.99/1999

Recolte agricole
garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
vezi:  Agricultură

Reforma
economică
accelerare
L. nr.99/1999

Societăți comerciale (exclusiv române)
cu răspundere limitată și societăți pe acțiuni, acțiuni și părți sociale, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999

Societăți de leasing
operațiuni de leasing
înregistrare în contabilitate
L. nr.99/1999
O. nr.686/1999   (M.F.)

Vânzare/cumpărare
condiționale, destinate să garanteze îndeplinirea unei obligații cu un bun, garanții reale mobiliare, regim juridic
L. nr.99/1999


Vineri, 10 aprilie 2020, 23:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.