ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.152 din 14 octombrie 1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
Fisa actului

Descriptori:

Agenția Națională a Medicamentului
înființare, organizare, funcționare, atribuții
O.U.G. nr.152/1999
O.G. nr.125/1998

Ambalaje
farmaceutice, import de către unitate de producție a produselor medicamentoase, persoane juridice române
O.U.G. nr.152/1999

Asistent de farmacie
autorizație de liberă practică, obținere, condiții
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
O.U.G. nr.152/1999

Autorizație
de funcționare
a unităților farmaceutice
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

produse medicamentoase, punere pe piață, durată
O.U.G. nr.152/1999

tipuri de autorizații pentru unități de producție a produselor medicamentoase
O.U.G. nr.152/1999

unitate farmaceutică, înființare, reautorizare, plată
O.U.G. nr.152/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
farmaceutice, medicamentoase, producerea, circulația și comercializarea
O.U.G. nr.152/1999

Depozit
farmaceutic, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Drogherii
unități, înființare, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Farmacii
unități, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Farmacist
autorizare de liberă practică, profesiune, acordare, condiții, sancțiuni
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

produse farmaceutice, control
O.U.G. nr.152/1999

Fondul special pentru sănătate
venituri, constituire
O.U.G. nr.152/1999

Import/export
produse
medicamentoase, condiții
O.U.G. nr.152/1999

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
contrafacere produse medicamentoase și nerespectarea Regulilor de bună practică în studiu clinic
O.U.G. nr.152/1999

Inspecția de farmacie
subordonare
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.22/2001

Medicamente
de uz uman, studii clinice, autorizare unități
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.579/2001   (M.S.F.)

Ministerul Sănătății și Familiei
produse medicamentoase de uz uman, atribuțiile MSF
O.U.G. nr.152/1999

Presă
publicitate în mass-media, produse medicamentoase, condiții
O.U.G. nr.152/1999

Produse farmaceutice
regim de producere, circulație, comercializare și control
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.474/1996   (M.S.)

Produse medicamentoase de uz uman
calitate, eficacitate și siguranță, producere, comercializare, condiții
O.U.G. nr.152/1999

Unități farmaceutice
autorizare de funcționare, reautorizare, plată, cuantum, stabilire, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
H.G. nr.22/2001
O. nr.626/2001   (M.S.F.)


Sâmbătă, 30 mai 2020, 09:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.